onsdag 12 december 2012

Sjukhusdirektörens vecka: stort tack till alla medarbetare för året som gått

Förra måndagen började med möte på Sahlgrenska Akademin om forskningssamarbete, tillsammans med Ann Ekberg-Jansson, forskningschef. Därefter hade jag möte med ANS styrelseordförande Endrick Schubert och sedan uppföljningsmöte med Hälso- och sjukvårdsnämnd Nordöstra Göteborg (HSN12) om den målrelaterade ersättningen för 2012 enligt vårdöverenskommelsen. ANS har goda resultat inom de flesta områden gällande målrelaterad ersättning trots vakanshållning av tjänster och senarelagd inflyttning i lokalerna i våras. Tyvärr finns det vissa mätetal där vi ännu inte har uppnått de mål som krävs för att vi ska få ersättning för dem. Vi kommer att ha en sista avstämning före jul.

På tisdagen var det stabsmöte och APT på sjukhuskansliet med redovisning av medarbetarenkäten, både för hela ANS och för sjukhuskansliet. Vi hade också två intervjuer med sökande till tjänsten som kommunikationschef. Vi har fått 59 ansökningar, och många intressanta sökande vilket innebär att det kommer att bli svårt att välja – men det är ju å andra sidan ett positivt problem.

På onsdagen var jag och de flesta andra på ANS på Hotell 11 på årets sista ANS Alla. Många var också kvar och åt julmat tillsammans, vilket var trevligt. Jag vill gärna upprepa det jag sa om att jag vill framföra ett stort TACK till er alla för året som gått och ser fram emot nästa år tillsammans med er. Jag hoppas att ni, precis som jag, känner stolthet och glädje över det ni gör på ANS och att ni ser nyttan för dem ni möter.

Torsdag och fredag hade jag semester och tillbringade en trevlig långhelg med mycket promenerande i ett julskyltat London. Resan blev dock lite längre än tänkt. Vi skulle ha kommit hem söndag kväll, men blev försenade till måndag kväll på grund av problem med ett däck på flygplanet. Så det blev en extra semesterdag som tillbringades på Heathrows flygplats och på ett hotell vid flygplatsen. Det var ändå intressant att se hur starkt deras säkerhetstänkande är.

måndag 3 december 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Planering av det första spadtaget för det nya sjukhuset

I måndags förmiddag deltog jag i ett seminarie med arkitektfirman Sweco som handlade om vårdens lokaler, där en arkitekt som forskar på området delgav sina forskningsresultat. Det var ett mycket intressant föredrag som handlade om betydelsen av att utgå från de patienter som ska vårdas på sjukhuset och naturens betydelse för läkning. Eftersom vi i planeringen av NyANS har utgått från patientflödet och använt oss av medborgardialog för att inkludera tänkta patienter och invånare kände jag mig efter mötet stärkt i att vår planering är rätt. Efter lunch var det ledningsgrupp där vi fick en redovisning av resultatet från medarbetarenkäten från Hälsan & Arbetslivet, främst på ett sjukhusövergripande plan. Resultatet ska nu redovisas på samtliga verksamheters APT, både med fokus på hur det ser ut på sjukhuset som helhet och på aktuell arbetsplats. Efter detta ska vi ta ställning till hur vi ska använda resultatet.

På tisdagen var det möte med styrgruppen för NyANS. Mötet handlade om hur byggprocessen ser ut framöver och planering av det första spadtaget som ska ske i januari. På eftermiddagen var jag Vuxenspecialistcentrum och presenterade förslaget till organisation av ANS 2015.

Onsdagens LGS, Ledningsgrupp för samverkan i stor Göteborg, handlade om den satsning som nu görs på de mest sjuka äldre, både nationellt och inom Västra Götalandsregionen, och hur de statliga pengarna kan användas på bästa sätt i vårt område. Det är viktigt att insatserna utgår från dem vi är till för och från det arbete som redan pågår så att det blir en förstärkning av det.

Torsdagen innehåll ett presidiemöte och därefter controllingmöte med regionkansliet med uppföljning av oktober månads resultat och vårdöverenskommelsen 2013-2014. På eftermiddagen blev jag intervjuad för tidningen Trädgårdsgärdesnytt, en lokal områdestidning som har följt ANS utveckling genom intervjuer med olika personer under flera år.

På fredagen åkte jag till Stockholm för att på lördagen presentera ANS arbete med jämlik hälsa på en Socialdemokratisk konferens.