måndag 28 maj 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Prisutdelning av Guldskalpellen till ANS!


I måndags fortsatte maj månads controllingmöten, denna gång med Monica Lohm, chef på Administrativa enheten. Konstenheten i VGR besökte ANS och utsmyckade lokalerna på Angereds torg 5 och 9, inklusive mitt arbetsrum. På eftermiddagen deltog jag i referensgruppen för Utveckling Nordost i Bergsjön.

Tisdagen började med controllingmöte med Cornelia Berghdahl, verksamhetschef på Gynekologimottagningen. Efter det var det stabsmöte där vi diskuterade diverse aktuella frågor och planerade nästa veckas ledningsgrupp. Efter lunch deltog jag i ett seminarium på Bräcke Diakoni om förbättringsarbete inom FAMNA, en non profit verksamhet inom vård och omsorg. Jag var inbjuden att delta i samtal om vikten av förbättringsarbete.

På onsdagen var det styrelsemöte som bland annat handlade om nuläget för Gynekologimottagningen med en stor ökning av antal remisser och patienter. På eftermiddagen deltog jag i invigningen av Ungdomsmottagningen och de nya lokalerna för Smärtcentrum och logopedin samt rehab och psykiatriteamet. Dagen avslutades med ett förberedande möte med alla sjukhusdirektörer i VGR inför möte med koncernledningen för Hälso-och Sjukvård senare i veckan.

På möte med Kommittén för rättighetsfrågor i VGR på torsdagen fick jag frågan om att eventuellt delta i ett pilotprojekt om arbetssätt inom verksamheten för att möta upp de olika delarna inom området mänskliga rättigheter. Fokus skulle vara det enskilda mötet med patienten. På eftermiddagen hade jag och Ulla Fransson, personalchef, planeringsmöte inför höstens ANS Alla.

På fredag förmiddag var det utdelning av Dagens Medicins pris Guldskalpellen i Hammarkullens Folkets Hus. Socialminister Göran Hägglund delade ut priset. Det fina diplomet och den vackra pokalen kommer snart att finnas för beskådan på ANS. Efter detta hade jag överlämningsmöte med Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare, som slutar sin anställning den sista maj. Jag kommer att överta ansvaret för hantering av folkhälsofrågorna under sommaren, i väntan på rekrytering. Veckan avslutades med möte med sjukhusdirektörerna för de tre andra fristående sjukhusen, Kungälvs sjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Alingsås Lasarett. Ann Stokland, som representerar de fyra sjukhusen i Hälso och Sjukvårdens koncernledning återrapporterade från mötet dagen innan.

fredag 25 maj 2012

Guldskalpellen 2012 till "Ta med en vän"

Angereds Närsjukhus är som tidigare meddelats stolta över att kampanjen "Ta med en vän" för ökad cellprovstagning bland kvinnor i Nordost tilldelats det prestigefyllda priset Guldskalpellen 2012 av nyhetstidningen Dagens Medicin. Idag fick projektledarna Malena Lau och Erik Olsson ta emot priset i Folkets hus i Hammarkullen från Socialminister Göran Hägglunds hand.
– Det är fantastiskt det ni gör för att höja lägstanivån i detta område, för vad det ytterst handlar om är skillnaden mellan liv och död, sade Göran Hägglund.

Både Malena Lau och Erik Olsson framhöll att lika stor del av priset har doulor, barnmorskor och all övrig personal verksamma inom olika myndigheter och instanser som på olika sätt har varit med och stöttat projektet till framgång.

Så ett stort tack till er alla!Fler än Socialministern var på plats i Hammarsalen för att rosa och uppmärksamma kampanjen. Helén Eliasson (S), ordförande för regionens hälso- och sjukvårdsutskott höll tacktal, liksom Maria Prigorowsky, projektledare för screeningprojektet Tidig upptäckt vid SKL, som noga följt och inspirerats av projektet.

Maja Florin, Utvecklingschef på Dagens medicin, var med och delade ut priset för sjunde året.
– Det här är en av de viktigaste sakerna vi gör. Det pågår ett imponerande arbete ute i sjukvården, sade hon.
Med Maja Florin på scen var Peter Friberg, professor och ordförande i Svenska Läkaresällskapet, som leder den jury som utser Guldskalpellen.

Björn Strander, överläkare och gynekolog på Regionalt Cancercentrum Väst, gav därefter olika fakta om livmoderhalcancer och den kraftiga nedgången av upptäckt livmoderhalscancer bland den kvinnliga befolkningen i Sverige sedan cellprovstagning infördes under 1960-talet.

Glädjande nog har mätning visat på ökad cellprovstagningsbesök i Angered, Gunnarred och Bergsjön – områden som länge har legat på den lägsta nivån i landet.
– Detta är en ökning som helt kan tillskrivas projektet. Det skulle annars ha tagit flera år att åstadkomma denna förändring, konstaterade Björn Strander.

torsdag 24 maj 2012

Ungdomsmottagningen invigdes


Besökare strömmade till och såväl radio som TV var på plats när Ungdomsmottagningen på Angereds Torg 5B officiellt invigdes och höll öppet hus i onsdags.
Endrick Schubert (S), styrelseordförande för Angereds Närsjukhus inledde med att bland annat tacka sjukhusets medarbetare för deras tålamod under den senaste tidens ombyggnader och -flyttningar. Därefter talade Håkan Linnarsson (S), ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnd Nordost, och Verksamhetschef Lars Gelander helt kort innan David Gutman, Vårdenhetschef på Ungdomsmottagningen i Angered, tog till orda.

David Gutman talade bland annat om framtida mål: att mottagningens även på sikt ska kunna erbjuda föräldrarådgivning under särskilda inbokade tider.

– Med den kompetens som finns i personalgruppen är jag övertygad om att vi når det målet, sade han.

Därefter klippte Endrick Schubert sidenbandet till mottagningen och besökarna fick mingla fritt bland de nya lokalerna.

Angereds%20unga%20f%C3%A5r%20egen%20mottagning%20 (Inslag TV4)

onsdag 23 maj 2012

Tack till A Non Smoking Generation


Angereds Närsjukhus har sedan 2010 samarbetat med A Non Smoking Generation och erbjudit skolorna i Nordost klassbesök – ett uppskattat inslag i det tobakspreventiva arbetet.

Under 2012 har vi utvecklat konceptet med klassbesök genom ett pilotprojekt riktat mot en sjätteklass på Bergsjöskolan. Eleverna har fått träffa våra inspiratörer Kim och Natalie en gång i vecka under vårterminen.

Syftet med gruppträffarna är att ge deltagarna information kring tobak och förhoppningsvis få dem att välja att avstå från tobak. Målet har även varit att skapa goda relationer till eleverna genom att stärka deras självkänsla och ge dem all information de behöver för att säga nej till tobak.

Under gruppträffarna är eleverna själva med och påverkar inspiratörsbesökens/träffarnas innehåll. Inspiratörerna och eleverna belyser tillsammans frågor de tycker är viktiga. Inspiratörerna är med under träffarna för att – genom information och övningar stötta och stärka eleverna i samtalen för att träna dem att stå emot grupptryck och mediepåverkan.

2011 träffade Natalie och Kim 85 klasser från grundskolans årskurs fyra upp till gymnasiets årskurs tre. Under 2012 har de hittills gjort 39 klassbesök i Nordost.

Intresset för klassbesöken var från början stort. Idag har de flesta skolklasser i Nordost träffat inspiratörerna, vilket har lett till att behovet minskat. Angereds Närsjukhus avslutar därför avtalet med Non Smoking Generation och tackar för ett givande och uppskattat samarbete.

En stor anledning till framgången i detta samarbete har varit inspiratörernas positiva inställning och engagemang.

Stort tack Kim och Natalie för er tid hos oss och lycka till!


måndag 21 maj 2012

Sjukhusdirektörens vecka: sommaravslutning med intressant föreläsning om parallella maktstrukturer


I måndags började maj månads controllingmöten med uppföljning av de olika verksamheterna med respektive verksamhetschef. Barn- och ungdomsverksamheterna och verksamhetschef Lars Gelander var först ut. Under eftermiddagens ledningsgrupp diskuterade vi bland annat diagnosbaserad screening som ingår i vårdöverenskommelsen för 2012. Tanken är att det ska bedrivas som avgränsade screeningsprojekt under året.

På tisdagen var det möte om hantering och förråd av hjälpmedel nu när ANS startar egen rehabiliteringsverksamhet. Förutom jag själv deltog Bo Andersson, ekonomichef, Sara Algotsson, arbetsterapeut samt representanter från VGR och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag hade också avstämning med Lena Rosell, projektledare för psykiatriteamet, om pågående rekrytering av psykiater.

På onsdag förmiddag hade jag tillsammans med Ann Ekberg Jansson, tf forskningschef, möte med Astra Zeneca om ett eventuellt samarbete inom utveckling och forskning.  Därefter var det dags för årets sommaravslutning vilket kändes lite tidigt då det inte alls var sommar ute denna dag. Föreläsningen om parallella maktstrukturer var intressant och det som fastnade hos mig var att samhället behöver anpassa verksamheten efter verkligheten. I ANS fall handlar det om att tänka längre – att anpassa verksamheten efter patienternas och invånarnas verklighet. Det var en trevlig avslutning på arbetsveckan med gemensam buffé. Eftersom jag hade tagit semester på fredagen så blev det en kort arbetsvecka.

Hälsningar Marina

onsdag 16 maj 2012Kampanjen ”Ta med en vän” har tilldelas det ärofyllda priset Guldskapellen. Kampanjen belönas för de insatser som gjorts i nordöstra Göteborg i syfte att öka deltagande i cellprovstagning bland kvinnor. Priset delas ut för sjunde gången av Dagens Medicin till årets förnyare inom sjukvården. Det består av ett utbildningsstipendium, ett hedersdiplom och en vinnarpokal.
Den 25 maj närvarar socialminister Göran Hägglund vid den officiella prisutdelningen i ett karnevalfyllt Hammarkullen. 

Flera samarbetspartners inom Västra Götalandsregionen har under ett år aktivt arbetat för att öka andelen kvinnor i nordöstra Göteborg som tar cellprov - allt i syfte att tidigt upptäcka cellförändringar och därmed förhindra livmoderhalscancer. Kampanjens mål var att vända det låga deltagandet i cellprovstagning bland kvinnor i området och att öka kunskapen om det viktiga provet.När kampanjen avslutades i slutet av april stod det klart att resultatet överträffat alla förväntningar. 


Sedan starten har andelen prover i området ökat med 42 procent. En viktig förklaring till kampanjens goda resultat är tyngdpunkten på muntlig information och användandet av lokala etablerade styrkor, som föreningar och nyckelpersoner. En annan framgångsfaktor är kampanjens positivt laddade budskap: Gör ett aktivt val för din hälsa - ta cellprov!

Nu får kampanjen ytterligare ett erkännande genom Dagens Medicin pris Guldskapellen som tilldelas  årets förnyare inom sjukvården. I år alltså "Ta med en vän"


Fantastiskt för Angereds Närsjukhus och jätteroligt för alla vi som på ett eller flera sätt varit involverade i arbetet. Tack alla!


Hälsningar Freja Bramsen, informationschef

tisdag 15 maj 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Uppföljning och controlling


Veckan började med sortering och ett försök att komma ikapp efter tre dagars frånvaro. Under måndagseftermiddagen hade vi ett gemensamt presidiemöte med Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 (HSN 12) där vi diskuterade bland annat vårdöverenskommelsen 2013, NyANS, starten av ANS psykiatriteam och den stora tillströmningen av remisser till gynekologimottagningen och kardiologin inom Vuxenspecialistcentrum. Vi hade också ett presidiemöte för ANS med planering av kommande styrelsemöte.

På tisdag morgon var det stabsmöte och sedan hade vi förhandlingar med HSN 12 om vårdöverenskommelsen inför nästa år. Verksamhetscheferna Ann Ekberg Jansson, Lars Gelander och Cornelia Bergdahl deltog och presenterade nuläge och verksamheternas behov. Efter lunch hade jag möte med Jan Carlström som är projektledare för ”Framtidens Hälso- och sjukvård” och Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR, om planeringen för en gemensam heldag för samtliga sjukhus ledningsgrupper den 1/6. Dagen kommer att ha fokus på ”Framtidens Hälso- och sjukvård” och regiongemensamma aktiviteter för att uppnå en budget i balans i VGR.

Under onsdagens introduktionsdag för nyanställda hade jag förmånen att få möta 20 av våra senast anställda medarbetare i samband med att jag presenterade ANS uppdrag och verksamheter. Jag var också på ett möte med LGS (Ledningsgrupp för samverkan i Göteborg med kranskommuner) som bland annat handlade om handlingsplanen för ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland”.

Torsdagen började med möte med HSN 12 för uppföljning av delårsbokslutet för januari-mars. Efter det var det controllingmöte på Gullbergsvass där regionens controllers följer upp verksamhet, personal och ekonomi. Från ANS deltog jag, Bo Andersson, ekonomichef och Ulla Fransson, personalchef. Bland annat efterfrågades hur vi arbetar för att hämta upp det redovisade underskottet på en miljon kronor. Under eftermiddagen förläste jag om ”Det mångkulturella sjukhuset” på kursen ”Att knäcka den svenska koden” som riktar sig till läkare som är utbildade utomlands och nu är anställda inom VGR.

På fredagen hade jag ett morgonmöte i centrala stan med en engelsman som företräder NHS (National Health Service) i Storbritannien. Han hade hört talas om ANS och ville höra hur vi arbetar och vilka verksamheter som finns inom sjukhuset. Under eftermiddagen hade vi interna controllingmöten på ANS med Ann Ekberg Jansson, verksamhetschef på Vuxenspecialistcentrum och Tore Eliasson, verksamhetschef på Smärtcentrum. Vi gjorde en uppföljning av årets tre första månader samt en genomgång av de uppdrag ANS har om målrelaterade ersättningar i vårdöverenskommelsen 2012.

fredag 11 maj 2012

Guidning genom Nordost


Att dagligen pendla till och arbeta i nordöstra Göteborg betyder inte alltid att lokalkännedomen hamnar på topp. Tvärtom kan det vara svårt för den som har sin boplats i ett annat område att få en känsla av hur förorterna i Nordost hänger samman och är placerade i förhållande till varandra.
Förhoppningsvis står nu bättre till med lokalkännedomen hos våra nyanställda på Angereds Närsjukhus efter onsdagens guidade busstur genom Nordost. För guidningen stod Einar Hansson (till höger i bilden längst upp), arkitekt med Nordost som specialitet. Med stopp i Västra Gårdsten – för en titt på de nyrenoverade Solhusen, med solpaneler på taken och växthus på bottenvåningen (se bilder ovan) – centrala Bergsjön och Gamlestan, blev det en planbyggnadshistorisk bussguidning genom bland annat Lövgärden, Hjällbo och Kortedala.

Bussturen var en del av programpunkterna i en introduktionsdag som hölls för Angereds Närsjukhus nyanställda.

torsdag 10 maj 2012

Träff på Interreligiösa centret


Oavsett hudfärg, ålder, klass, politisk eller religiös tillhörighet är du välkommen till Interreligiösa centret på Kyrkgatan 25 som öppnade 20 april. Centret är en fortsättning på Göteborgs interreligiösa råds femåriga verksamhet och har som ambition att utgöra en öppen mötesplats för samtal, lärande och agerande.

I onsdags var det dags för nätverksträff för oss som arbetar med kommunikation i nordöstra Göteborg. Som den allra första gruppen utifrån var vi inbjudna till Interreligiösa centret där vi fick träffa verksamhetsledaren Zana Muhammad. Förutom rollen som centrets allt-i-allo sitter han med i stadens nybildade integrationsråd och driver bland annat event- och kommunikationsföretaget WAMA som har arbetat med Världskulturmuseet i flera år.Zana Muhammad talade under träffen bland annat om centrets olika projekt samt så kallad hybridkultur. Många upplever idag en blandad kulturell tillhörighet och har därför svårt att känna sig hemma inom en viss kategori – kulturell, etnisk eller religiös. Denna mix kallas hybridkultur och Interreligiösa centret vill här utgöra ett tredje rum där alla ska kunna känna sig välkomna och få en plats att vara sig själva.

Interreligiösa centret besitter en ovärderlig kunskap och har i flera år kartlagt och nätverkat med olika religiösa församlingar i Göteborg. Vi på ANS och övriga som arbetar med kommunikation i Nordost hoppas på nära samarbete och god dialog med centret framöver.

Vill du veta mer om Interreligiösa centret klickar du här.

torsdag 3 maj 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Äntligen klart med detaljplanen för nya sjukhusbyggnanden!


Hej,

Under förra veckans ledningsgrupp hade vi en dialog om ANS resultat på den patientsäkerhetskulturmätning som gjordes i hela VGR 2011. Utifrån resultatet har en åtgärdsplan tagits fram som ska lämnas in till VGR som en del i den nationella patientsäkerhetssatsningen. Patientsäkerhetsarbetet handlar ju till största delen om ett förebyggande arbete och där är avvikelserapporteringen en viktig del för att förebygga risker för patienten så långt som möjligt. Under eftermiddagen kom också det glädjande beskedet att detaljplanen för NyANS vunnit laga kraft. Äntligen!

Tisdagens FSG (Förvaltningssamverkansgrupp) behandlade bland annat delårsrapporten. På eftermiddagen var det avtackning av Jan Eriksson som varit sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset under drygt 6 år. Han kommer nu istället att börja på SUS – Skånes Universitetssjukhus. Vi var många som var där för att tacka och önska honom lycka till.

Under onsdagen gjorde jag tillsammans med Ida Wernered, utvecklingschef, och Bo Andersson, ekonomichef, en planering för det fortsatta utvecklingsarbetet under 2012. Det är viktigt att utvecklingsarbetet fortsätter trots att vi ligger på minus ekonomiskt efter första kvartalet.

På torsdag förmiddag hade vi möte med Hälso- och sjukvårdskansliet inför vårdöverenskommelsen 2013. Efter lunch var det styrelsemöte där delårsrapporten presenterades. Styrelsen vill förmedla ett särskilt tack till personalen på ANS för en stor arbetsinsats med många patientbesök trots besvärliga omständigheter under flytten av verksamheter till nya lokaler!

Under fredag förmiddag var det möte om psykiatrin med politiker och tjänstemän från Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 tillsammans med Lena Rosell, projektledare för ANS psykiatriteam. Vi hade en dialog om nuläge och tänkbar framtida utveckling av psykiatrin på ANS och i Nordost. Efter lunch träffades vi sjukhusdirektörer för de fyra fristående sjukhusen i VGR för återrapportering av möte med koncernledningen för Hälso- och sjukvård den 19 april innan det var dags att åka hem och förbereda Valborgsfirandet.

Hälsningar
Marina