tisdag 18 oktober 2011

Sjukhusdirektörens vecka: Fokus på våra verksamheter
Hej,

Förra veckan inleddes med ett studiebesök från Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik. De var intresserade av att diskutera närsjukvårdskonceptet med fokus på patienter och invånare med smittsamma sjukdomar, exempelvis TBC. På eftermiddagen hölls ett gemensamt möte för alla sjukhuspresidier och sjukhusdirektörer i regionen för diskussion om gemensamma frågor. Fokus låg på utmaningarna inför 2012.

På tisdag morgon hade vi stabsmöte och efter det hade jag, tillsammans med personalchefen Ulla Fransson och ekonomichefen Bo Andersson controllingmöte med Verksamhetschefen Tore Eliasson på Smärtcentrum. Utgångspunkten var delårsrapporten för september. Efter lunch träffade vi Hälso- och sjukvårdsnämnden nord östra för att diskutera vårdöverenskommelsen för 2012 som snart är klar.

Onsdag förmiddag ägnades åt presidiemöte för att förbereda inför nästa styrelsemöte som är den 26/10. På eftermiddagen var det återigen dags för ANS Alla, vår regelbundna kompetensutveckling. Denna gång höll vi till i Gamlestan med fokus på våra olika verksamheter. Det var verkligen intressant att höra så många medarbetare berätta om sitt arbete och roligt att det finns ett så stort engagemang och vilja att utveckla verksamheten.

På torsdag morgon var det möte med styrgruppen för nya sjukhusbyggnaden. Nuläget är att vi inväntar regionens investeringsbeslut och Göteborg Stads beslut om detaljplan och bygglov. Efter det var det dags för ytterligare ett controllingmöte, denna gång med Ann Ekberg Jansson som är verksamhetschef för vuxenspecialistcentrum. Dagen avslutades med ett planeringsmöte med vår informationschef inför våra kommande planerings- och utvecklingsdagar den 17-18 november.

Fredagen ägnade jag åt inläsning av material och förberedelser inför veckans möten.


Ha det bra!

Hälsningar Marina Olsson, sjukhusdirektör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar