onsdag 25 september 2013

Sjukhusdirektörens vecka: fokus på de mest sjuka äldre

Förra måndagen började med möte om hur vi ska förbättra vården för de mest sjuka äldre i nordöstra Göteborg. Med på mötet var representanter från stadsdelarna Angered och Östra Göteborg, primärvården och SU. ANS representerades av mig och Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef Vuxenspecialistcentrum. Detta politiska uppdrag, "Bättre liv för sjuka i nordost", innebär att vi ska ta fram nulägesbeskrivning, en plan för utveckling och en handlingsplan samt därefter genomföra och följa upp projektet. Det finns en stark och positiv vilja hos alla att göra detta gemensamt. På eftermiddagen var det ledningsgrupp med beslut att delta i projektet "Rättighetsbaserat arbetssätt" tillsammans med Rättighetskommittén i VGR. Ledningsgruppen fick också en presentation av företagshälsovården i VGR, Hälsan och arbetslivet, och en genomgång av resultatet på den patientsäkerhetskulturmätning som gjordes i våras.

I tisdags hade jag möte med en av objektsledarna, där jag ansvarar som objektägare inom nya IS/IT-organisationen, om planering och prioritering inför 2014.
På eftermiddagen träffade jag projektledaren för NyANS och Västfastigheter för avstämning av de extrabeställningar som vi gjort i sjukhusbyggnaden, vilka medför ökade kostnader och därigenom ökad hyra.


På onsdagen åkte jag på en sexdagars semester så det blev en kort vecka för min del.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar