onsdag 16 oktober 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Det invändiga utseendet i NyANS växer fram!
I måndags träffade jag representanter från Sahlgrenska Akademin för att planera vårt fortsatta samarbete. Under eftermiddagen var det ett par kortare möten på kansliet, och därefter träffade jag representanter från Capio Diagnostik som berättade hur de arbetar med sin laboratoriemedicinska verksamhet.

I tisdags hade jag återkoppling av ny lön med medarbetare och stabsmöte. Därefter träffade jag tillsammans med Ulla Fransson, HR-chef, och Lorna Niklasson, vårdenhetschef på BUM, två personer från projektet Korta vägen. Det är ett arbete som utförs av Folkuniversitetet och finansieras av Arbetsförmedlingen. Syftet är att på olika sätt stödja människor med legitimationsyrken i vården som kommer från främst länder utanför EU. För de flesta är det en väldigt lång process att få svensk legitimation och många ger upp på vägen, vilket är slöseri när vi så väl behöver dem i vården. De undrade om ANS kan ta emot personer för att gå bredvid och se hur det fungerar på arbetsplatser i vården i Sverige. Frågan kommer nu att tas upp på chefsmöte och sedan kommer medarbetarna tillfrågas om det finns intresse av att delta. På eftermiddagen hade jag samtal med Lena Rosell med överrapportering och avslutningssamtal nu när hon slutat på ANS Psykiatri-team. Lena tackades också av med avslutningsfika.

Onsdag förmiddag tillbringade jag med Psykiatri-teamet. Vi hade APT och möte med arbetsförmedlingen i Angered om ett eventuellt samarbete när det gäller unga vuxna. På eftermiddagen hade vi ju ANS Alla. Jag tycker att det var givande att arbeta i blandade grupper och se hur vi kan gå vidare med att fylla varumärket med innehåll och aktiviteter för att stödja det.

På torsdagen var det sektorsrådens ordförandekonferens. Förutom aktuell information var det fokus på produktionsstyrning, kvalitetscontrolling och ett mini-seminarium om kompetensförsörjning. Vi fick också höra en intressant presentation från ett nationellt uppdrag med en förstudie om att skapa ett nationellt hälsobibliotek på webben där så mycket som möjligt av kvalitetssäkrad information ska gå att hitta på ett ställe. Förslaget är att där ska finnas både sjukdomsinformation, hälsoinformation, senaste kunskapen, forskning, regionala och nationella riktlinjer med mera. I ett första steg skulle målgruppen vara hälso- och sjukvårdspersonal men i förlängningen är det tänkt att vara till för alla, både patienter och invånare. Förslaget ligger nu på regeringskansliet för beslut.

På eftermiddagen var jag, tillsammans med flera medarbetare från ANS, på Sweco arkitektbyrå på ett möte om färgsättningen i NyANS. Förslaget de har tagit fram har utgått från styrdokumentet Lokaler för visioner, invånardialogen och synpunkter som medarbetare framfört i arbetet med lokalutformningen. Särskilt fokus ligger också på att både barnperspektiv och tillgänglighetsperspektiv ska genomsyra hela byggnaden. Alla vi som var där ställde oss väldigt positiva till färgförslaget som kommer att presenteras för alla medarbetare senare under hösten.

I fredags var det en heldag med IS/IT:s branschledning Bas med prioritering inför 2014 gällande utvecklingsuppdrag och projekt inom området. Stora behov och många önskemål ska vägas mot en begränsning i budget och personalresurser, så som det nästan alltid ser ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar