måndag 18 november 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Samverkansplattform i Nordost tar form

Ledningsgruppen förra veckan handlade mycket om de utvecklingsfrågor ANS är involverade i, bland annat projektet Lekande Lätt som syftar till att hitta nya metoder mot övervikt och fetma. Vi arbetade också med en remiss som ANS styrelse har fått om hur styrelsen ser på att eventuellt göra en kartläggning i VGR av hur mycket av vårdpersonalens arbetstid som går till direkt och indirekt patientarbete.

Under tisdagen och onsdagen hade jag enskilda samtal med medarbetarna i Psykiatri-teamet med frågeställningen hur de ser på utvecklingen av psykiatrin på ANS. På onsdag eftermiddag var jag med på ett möte mellan VUSC och primärvårdens läkare som handlade om kardiologi.

På torsdagen var det beslutsmöte om fortsatt arbete med gemensam samverkansplattform i Nordost för forskning och utveckling. I plattformen ingår stadsdelarna Angered och Östra Göteborg, Närhälsan, Tandvården och ANS. Nästa steg är att utvecklingscheferna nu fått i uppdrag att bilda styrgrupp för fortsatt arbete, och att ta fram ny projektbeskrivning för 2014. På eftermiddagen var jag på Gullbergsvass på Assessment, vilket är en metod för urval och utveckling av chefer. Jag är en av bedömarna i VGR när det gäller Assessment av verksamhetschefer.

På fredag förmiddag var det Branschledning Bas och på eftermiddagen hade jag en trevlig avslutning på veckan när jag var med på uppvaktningen av sjuksköterskan Helena på VUSC som fyllde 50 år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar