torsdag 12 december 2013

Sjukhusdirektörens vecka: givande planeringsdagar med alla medarbetare på ANS

Vecka 49
Förra veckan började med en gruppintervju om mänskliga rättigheter tillsammans med Cornelia Bergdahl, verksamhetschef Gynekologimottagningen, och Lars Gelander, verksamhetschef Barn- och ungdomsverksamheterna. En forskare intervjuade oss för att få ett utgångsläge innan vi nu sätter igång projektet om mänskliga rättigheter och arbetssätt som stödjer detta.

Sedan var det presidiemöte och efter det möte med processledarna i VGR för nätverket HFS, Hälsofrämjande Sjukvårdsorganisationer. Jag har blivit utsedd av koncernledningen Hälso- och sjukvård att vara VGR:s representant i det nationella nätverket. ANS processledare är Elin Johansson, verksamhetsutvecklare hälsa. På eftermiddagen var det styrgruppsmöte för NyANS där NCC rapporterade att arbetet löper på enligt tidsplanen och budgeten hålls. Dagens sista möte var ett gemensamt sjukhuspresidiemöte där det blev tydligt att det finns stora problem på många håll i VGR som handlar om brist på resurser, både ekonomiska underskott och brist på kompetens, det vill säga personal.

På tisdag eftermiddag var ANS presidium inbjudet till HSN 12:s utökade presidium för dialog om psykiatrin vid ANS. Från ANS deltog ordförande Endrick Schubert, vice ordförande Helena Holmberg, Ann Ekberg Jansson, verksamhetschef Medicinska specialiteter, och jag. Psykiatri-teamet hade arbetat fram ett förslag till fokusområden för den fortsatta utvecklingen av psykiatrin som mottogs väldigt positivt. Jag gick därifrån med en mycket positiv känsla inför den fortsatta utvecklingen av området.

Onsdag var det LGS, ledningsgrupp för samverkan i Göteborg, där några kranskommuner, primärvården, SU och ANS ingår. Det blev en sista planeringen inför jul- och nyårshelgerna och beslut om verksamhetsplan för 2014 inom grupperna barn och unga, äldre och mitt i livet, som handlar om människor med funktionsnedsättning. Psykiatrins verksamhetsplan för samverkan kommer att hanteras i början av nästa år.

Vi avslutade ju veckan tillsammans på internat vilket kändes både roligt och inspirerande, med tid både för planering och möten. Det känns fantastiskt roligt att leda ANS och arbeta tillsammans med alla er fantastiska medarbetare. Jag känner stor stolthet och tacksamhet för arbetet som görs. Jag hoppas att alla kom hem ordentligt på fredagen med tanke på det mindre roliga väglaget.

Hälsningar Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar