onsdag 18 september 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Planering av framtidens sjukvårdsbehov och -utbud

Förra veckan började med presidiemöte, först med ANS presidium och därefter med HSN 12:s presidium.

I tisdags var det möte med styrgruppen för NyANS. Bygget löper på och både tidsplanen och budgetplanering hålls.

På onsdagen var det avstämningsmöte för projektet med att skapa en samverkansplattform för forskning och utveckling i de nordöstra stadsdelarna. Vi fick en redovisning av kartläggning, nuläge och planering för ett beslutsmöte om plattformen. Det är en spännande utveckling. På eftermiddagen hade vi gemensamt möte med alla sjukhuspresidier i VGR som handlade mycket om erfarenheterna av hur sommaren varit, men också om budgetförutsättningar inför 2014 och kompetensförsörjningen framöver.

Under torsdag morgon var jag med Psykiatri-teamet och därefter på IT-möte i VGR. På eftermiddagen var det ett extra koncernledningsmöte för Hälso- och sjukvården där temat var VGR:s projekt med produktions- och kapacitetsplanering. Vi hade också ett möte med fokus på hur sjukvårdsbehov och sjukvårdsutbud i Stor-Göteborg planeras se ut på några års sikt. Det är viktigt att både ta hänsyn till demografisk utveckling i området, liksom hur alla resurserna kan användas på bästa sätt för att invånarna ska få tillgång till en bra och jämlik vård. Det behöver också göras investeringar i om- och nybyggnationer på flera håll.


På fredagen var det heldag på Gullbergsvass med VGR:s kundråd på förmiddagen och inköpsråd på eftermiddagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar