onsdag 11 september 2013

Sjukhusdirektörens vecka: strategidagar för Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård med viktiga diskussioner om hälsoekonomi

Ja, nu är semestern slut och jag har varit igång och arbetat några veckor. Det har varit en underbar sommar men det var också roligt att börja arbeta och möta alla medarbetare igen.

Under de första veckorna efter semestern har vi i princip slutförhandlat vårdöverenskommelsen (VÖK) för 2014. Eftersom vi har en tvåårig VÖK för 2013-2014, gäller det endast tillägg utifrån planerad uppbyggnad. Jag har också deltagit i en tvådagars utbildning för att bli bedömare i Assessment när det gäller verksamhetschefer i Västra Götalandsregionen.  Assessment är en metod som kan ingå som en del i rekryteringsprocessen. Jag har även påbörjat termin två av fyra på min pågående utbildning "Verksamhetsdriven kvalitetsutveckling".

Förra veckan hade vi två gemensamma planeringsdagar med ledningsgruppen. Där diskuterade vi bland annat det fortsatta arbetet med vårt varumärke, VÖK 2014 och startade det gemensamma arbetet med verksamhetsplanering för 2014. Vi fick också en presentation av Hans Holmberg, sjukhusdirektör på Alingsås Lasarett, om nuläget i projektet med produktions- och kapacitetsplanering i Västra Götalandsregionen. Beslut ska tas i regionfullmäktige under hösten. Vi hade två bra dagar med mycket diskussion, skratt och möjlighet till lite längre diskussioner än vad som hinns med på ett ordinarie ledningsgruppsmöte.


I torsdags och fredags var jag och Elin Johansson, verksamhetsutvecklare hälsa, i Stockholm på strategidagar för Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård (HFS) där ett sjuttiotal personer från hela Sverige deltog. Vi pratade bland annat om hur vi kan ta tillvara erfarenheter från den internationella konferensen som hölls i våras i Göteborg på temat hälsofrämjande kropp och själ. En stor del av tiden ägnades också åt temat "Hälsoekonomi" som handlar om hur de insatser vi gör i hälso- och sjukvården kan mätas i pengar, det viss säga nytta, både ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Vi måste kunna mäta på annat sätt än att redovisa antalet besök och kunna definiera vad det kostar att inte arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Detta känns som ett mycket viktigt område att utveckla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar