måndag 21 oktober 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Alltid roligt att träffa nya medarbetare!

I måndags var det ledningsgrupp med punkter som IS/IT-plan, styrgrupp för TBC-projektet och policy för tobaksfritt på ANS.

På tisdagen var heldag med 130-gruppen, det vill säga alla förvaltningars ledningsgrupper inom hälso- och sjukvården och tandvården. Ämnet var den pågående produktions- och kapacitetsplaneringen i Västra Götalandsregionen (VGR) med diskussioner om förslaget som ska presenteras för VGR:s politiker i slutet av oktober. Det handlar om att se hela VGR:s samlade hälso- och sjukvård som en resurs för alla invånare i VGR, och om viss operationsverksamhet kan koncentreras på färre geografiska platser jämfört med idag.

Onsdagen började med introduktion av nya medarbetare på ANS. Denna gång deltog 16 personer. Jag har förmånen att få inleda dessa dagar med en beskrivning av ANS bakgrund, uppdrag och verksamheter samt vilka mål vi arbetar emot. Det är alltid lika roligt att få möta nya medarbetare. Förmiddagen fortsatte med en stund med Psykiatri-teamet och ett telefonmöte med presidieutskottet för Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer. På eftermiddagen var det först presidiemöte för ANS och sedan gemensamt presidiemöte mellan ANS och HSN 12. På det senare mötet var bland annat utvecklingen av psykiatrin vid ANS och samverkan med primärvården aktuella områden för dialog.

På torsdag förmiddag hade vi studiebesök från en kurs Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap med deltagare från Sverige, Norge och Danmark. På eftermiddagen var det möte med en av VGR:s revisorer och därefter möte med utvecklingschefen i SDF Angered. 


Fredagen ägnade jag åt att skriva dokument och att svara på mejl och telefonsamtal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar