onsdag 12 juni 2013

Sjukhusdirektörens vecka: glädjande svarsfrekvens på patientsäkerhetskulturmätningen!

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla medarbetare som deltog i patientsäkerhetskulturmätningen. På ANS som helhet har vi en svarsfrekvens på nästan 92 procent vilket är ett riktigt, riktigt bra resultat som jag tror att många andra förvaltningar avundas oss. Fyra enheter hade en svarsfrekvens på 100 procent. Det stora engagemanget i denna viktiga fråga är mycket glädjande!

Förra veckan, som återigen var kort, bestod mest av interna möten och möten med våra samverkansparter. I onsdags hade vi besök av två personer från regionstyrelsen, Gert-Inge Andersson som är ordförande och Karin Engdahl. De var intresserade av hur vi arbetar, vilka erfarenheter vi fått, vilka verksamheter vi nu har och hur det går med byggnationen. Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef på VUSC, och jag presenterade ANS och Helen Engberg, vårdenhetschef på VUSC, visade runt på Triörgatan 2. Efter avslutad rundtur gick vi förbi "gropen" där sjukhuset ska ligga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar