tisdag 1 oktober 2013

Sjukhusdirektörens vecka: "Grön flagg" på controllingmöte med VGR

I måndags kväll kom jag hem från en fantastisk långhelg i Barcelona med värme, bad, god mat och kultur.

I tisdags hade vi stabsmöte, bland annat med planering av ledningsgrupp och nästa ANS Alla. På eftermiddagen var det Förvaltningssamverkansgrupp (FSG) där vi bland annat fick godkänt på delårsbokslut för augusti av de fackliga representanterna. Tyvärr saknar ANS nu en representant för Vision, hoppas att det snart kommer någon ny.

Därefter var det en heldag på onsdagen och en halvdag på torsdagen med styrelsen på Göteborgs folkhögskola på Nya Varvet. En av de viktigaste beslutspunkterna var beslut om delårsbokslut för augusti där styrelsen sa ja till vårt förslag. Styrelsen tog också beslut om en tilläggsbeställning för 2014, som ska ingå i Vårdöverenskommelsen för 2013-2014. De beslutade också om ny arkivorganisation och nytt personuppgiftsombud för ANS. Lars Gelander och Cornelia Bergdahl var med på onsdagseftermiddagen och beskrev nuläget i sina respektive verksamheter och de utmaningar de ser framöver. De gjorde jättebra presentationer och det var många frågor och synpunkter från styrelsen.

På torsdagen var regiondirektören Ann-Sofie Lodin med på mötet och gjorde en presentation av aktuellt arbete i VGR med kvalitetsfokus, produktions- och kapacitetsplanering och utvecklingen av närsjukvård i allmänhet och ANS i synnerhet. Presentationen följdes av en mycket uppskattat dialog med styrelsen. På eftermiddagen var jag på min utbildning Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, med avbrott för möte med VGR:s controllers, tillsammans med Bo Andersson, ekonomichef. Fokus låg framför allt på delårsbokslutet, där ANS fick "grön flagga" vilket betyder att vi ligger bra till när det gäller bland annat tillgänglighet och ekonomi.

På fredagen var det heldag på utbildningen med fokus på statistik. Inriktningen var hur man kan använda statistik i de projektarbeten vi ska göra under utbildningstiden. Ida Wernered och jag har ett delprojekt om hur vi ska kunna minska uteblivande när det gäller besök på ANS. Efter augusti ligger ANS på 9,7 procent vilket är en förbättring, men vi har fortfarande en bra bit kvar till målet på 5 procent. Sedan var veckan slut och det var dags att gå hem och fira helg i det fina höstvädret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar