fredag 20 december 2013

Sjukhusdirektörens vecka: Stort tack till alla medarbetare på ANS för det gångna året!

Nu börjar det dra ihop sig till jul och en hägrande ledighet. Efter en lång och intensiv vecka kommer jag att gå på ledighet med gott samvete.

I måndags träffade jag Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef, och Elisabeth Lindahl, vårdenhetschef,  för att göra en överrapportering av Psykiatriteamet, som går över till Medicinska specialiteter den 1 januari. Det har varit roligt att som tillförordnad chef under hösten arbeta nära teamet med utvecklingen av psykiatrin vid ANS. Teamet har arbetat fram ett förslag om att utveckla vården för unga vuxna med psykisk ohälsa tillsammans med vårdcentralerna, för att kunna kartlägga problematik och påbörja åtgärder i ett tidigt skede. Våra beställare, HSN 12, ställer sig också positiva och ANS kommer att få ett uppdrag av dem i januari. På eftermiddagen var jag på avstämningsmöte med ett av de IT-objekt jag ansvarar för på verksamhetssidan, POF (person, organisation och funktion). Objektet innehåller de IT-system som alla verksamheter är beroende av, till exempel KIV.

I tisdags hade vi "julknytkalaslunch" på kansliet. Efter lunch deltog jag i teamkonferens med Psykiatriteamet och hade därefter telefonmöte med Presidieutskottet för nationella HFS-nätverket.

Onsdagen började med APT och julfrukost tillsammans med Psykiatriteamet och fortsatte sedan på BUSC där jag var med på APT med intressanta verksamhetsdiskussioner. Bland annat hade gruppen i uppgift att rita en bild med framgångsfaktorer för BUSC, ett roligt sätt att få fram det man tycker är bra i verksamheten. Sedan blev jag bjuden på deras gemensamma jullunch med Gynekologimottagningen och delar av Administrativa enheten. Efter lunch var det ännu ett APT, denna gången med sjukhuskansliet där vi hade genomgång av resultatet på medarbetarenkäten.

Torsdagen ägnade jag mest åt administrativt arbete och några enskilda samtal och nu är det redan fredag igen. Under förmiddagen har jag varit med på möte för alla chefer på ANS och nu fortsätter jag till Gullbergsvass för möte med IT, Branschledningsmöte Bas. Sedan åker jag hem och packar, för att åka på två veckors semester med familjen. Det ska bli riktigt skönt.

Tack alla medarbetare på ANS för ett fantastiskt bra arbete 2013! Det är roligt och engagerande att få arbeta tillsammans med er. Jag önskar er en bra och skön jul och nyår, så ses vi 2014!

Hälsningar

Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar