torsdag 14 november 2013

Sjukhusdirektörens vecka: ny viktig mötesplats för barn och föräldrar i Hjällbo!

Förra veckan inleddes med att jag var på invigning av Familjecentralen i Hjällbo. Där ska både BVC, barnmorskor, socialtjänst, förskola och ANS finnas på samma plats för att möta barn och deras föräldrar. Meningen är att föräldrar ska ha ett samlat ställe att vända sig till när de har frågor om sina barn eller behöver stöd på något sätt. Jag tror att det är viktigt att vi samarbetar om barn och deras behov, för att på olika sätt stödja att barn får en bra start i livet. Det var en fin invigning med tal av bland andra Lars Gelander, verksamhetschef för Barn- och ungdomsverksamheterna. Vi fick också höra sång och musik framfört av en förskola och El Sistema, en kör- och orkesterskola i Hjällbo - ett framträdande fyllt av glädje!

På eftermiddagen var Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef för Vuxenspecialistcentrum, och jag tillsammans med styrelsens presidium, det vill säga ordförande och vice ordförande, på Sahlgrenska Akademin och träffade företrädare för de som ansvarar för läkarutbildningen. Vi hade en positiv diskussion om hur ANS kan bidra till och vara en del av läkarutbildningen. Nästa steg blir att planera mer konkret hur detta ska gå till.

På onsdagen träffade jag tillsammans med styrelsens presidium VGR:s förtroendevalda revisorer. Detta sker en gång om året. Frågorna som avhandlades var verksamhet och ekonomi 2013 utifrån delårsrapporten för augusti, kostnadsutveckling, kvalitetsarbete, folkhälsoarbete och samverkan med primärvård och kommun. Även sjukhusets långsiktiga planering med ny sjukhusbyggnad och kompetensförsörjning kom upp. Revisorerna verkade nöjda med den beskrivning och de svar de fick.


På fredagen var Ann och jag återigen på Sahlgrenska Akademin, denna gången för att träffa Göran Bondjers för att diskutera samarbete mellan ANS och Akademin gällande forskning och utveckling. Efteråt var det möte om färgsättningen i nya sjukhuset med arkitekter, Västfastigheter, Konstenheten i VGR och ANS som representerades av mig och Börje Blomster, planeringsledare. Vi fick se förslaget till färgsättning och diskuterade hur både färgsättning och konst kan bidra till bland annat tillgänglighet, mångfald och barnperspektiv, några av de ledord som återfinns i ”Lokaler för visioner”. Det känns som ett mycket spännande arbete som verkar kunna bidra till ett vackert, välkomnande och intressant hus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar