tisdag 26 november 2013

Sjukhusdirektörens vecka

Förra måndagen började med fotografering för förvaltningschefer för foto som ska kunna användas i olika VGR-sammanhang. Som alltid är det svårt att känna sig nöjd med resultatet när man ser sig själv på kort!

På tisdagen var det FSG (Förvaltningssamverkansgrupp) där vi gemensamt utvärderade samverkan och diskuterade hur vi kan förbättra den ytterligare. Jag var också med på teamkonferens med Psykiatriteamet.

Onsdag morgon startade hos Psykiatriteamet. Sedan deltog jag på en socialdemokratisk konferens och presenterade ANS utifrån fokus på jämlik vård. På eftermiddagen var det styrelsemöte som bland annat handlade om patientsäkerhet och varumärkesarbetet. Ett ärende handlade också om Psynk-arbetet, ett gemensamt arbete med stadsdelen Angered om psykisk hälsa/ohälsa bland barn och unga.

Jag avslutade veckan med två dagar på utbildningen Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.


Hälsningar Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar