måndag 16 december 2013

Sjukhusdirektörens vecka: "Rätt från mig" - en viktig princip i kvalitetsarbetet på SKF

Förra veckan inleddes med en heldagsutbildning om Mänskliga rättigheter för ledningsgruppen. Utbildningen ingår som en del i ANS pågående projekt tillsammans med Rättighetskommittén i VGR som syftar till att ta fram förslag på ett rättighetsbaserat arbetssätt. Dagen innebar bra tillfällen till reflektion över ens egna handlingar och ifall de skulle kunna uppfattas som indirekt diskriminerande.

På tisdagen var det styrelsemöte, med genomgång av medarbetarenkäten som det viktigaste ämnet. Styrelsen avslutade mötet med en särskild hälsning till alla medarbetare: "Stort tack och stor uppskattning till alla medarbetare. Det här sjukhuset är viktigt för den som kommer hit och besöker oss. Tack för ett bra år!"

Under onsdag och torsdag var det dags för min utbildning "Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling" där det var terminsexamination. Denna gick bra och jag har nu kommit halvvägs genom utbildningen. På torsdagen var vi med utbildningen på ett intressant studiebesök på SKF i Gamlestaden för att höra om deras arbete med kvalitet utgående från ett Lean-perspektiv. SKF har arbetat i 15 år med detta och hunnit med både interna omorganisationer och personalförändringar under tiden. Även om vården är en mer komplex verksamhet än tillverkningsindustrin, kan vi ändå lära av varandra. SKF har arbetat under lång tid med värderingar, principer och arbetssätt och har tagit fram fem principer som ska styra arbetet i alla lägen: Standardiserat arbetssätt, Rätt från mig, Vi bryr oss, Kundvärdesstyrd output och Ständiga förbättringar. När frågor kommer upp i vardagen så ska de lösas utifrån detta synsätt. Att arbeta efter principen Rätt från mig tror jag är ett viktigt förhållningssätt även inom vården.


På fredag morgon träffade jag tillsammans med Ida Wernered, utvecklingschef, den nya förvaltningschefen för Folkhälsokommittén i VGR, Elisabeth Rahmberg. Vi presenterade ANS och vårt folkhälsouppdrag och hon beskrev arbetet på Folkhälsokommittén. Det var ett positivt möte där vi sa att vi skulle ha fortsatt utbyte och samarbete.
Hälsningar Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar