måndag 2 december 2013

Sjukhusdirektörens vecka: uppstart av TBC-verksamhet i Nordost

Då var det redan sista veckan i november – en månad som har gått vansinnigt fort!

I måndags på ledningsgruppen fick vi en presentation av resultatet av medarbetarenkäten för hela sjukhuset, där alla chefer var inbjudna att vara med. Nu ska resultatet presenteras per verksamhet på respektive APT. Sedan ska vi ta fram handlingsplaner, både per arbetsplats och gemensamt för sjukhuset, enligt en gemensam tidsplan för hela VGR. Det är viktigt att vi fångar in och arbetar med det som är våra största utmaningar, men också att vi tar tillvara på det som vi tycker är bra.

På tisdagen var det lunchmöte om uppstarten av TBC-verksamheten på ANS där nästan alla chefer var med. Det är en utmaning att starta TBC-verksamhet men det känns som en verksamhet som är helt rätt att ha lokalt här i Nordost. På eftermiddagen var jag på team-konferens med psykiatri-teamet och därefter hade jag besök av Johan Ström från regiondirektörens stab. Han ville höra om ANS, vår verksamhet och om området.

Onsdagen började hos Psykiatri-teamet  och på eftermiddagen hade vi APT på sjukhuskansliet. Torsdagen ägnade jag åt olika interna möten.

På fredag var jag till Stockholm tur och retur för att vara med på presidieutskottet för HFS, hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer. Vi hade en spännande diskussion om definitionen av begreppet hälsofrämjande möten.  För att kunna förstå varandra och arbeta gemensamt är det viktigt att vi pratar om vad som ligger i olika begrepp, eftersom vi ofta kan tolka dessa på helt olika sätt. Jag kunde sedan glädjas åt att tåget hem från Stockholm var i tid, extra skönt när det var fredag kväll.

Hälsningar Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar