måndag 17 augusti 2009

Hälsomässa i Angered

I de nordöstra stadsdelarna av Göteborg är förutsättningarna för hälsa lägre än hos övriga befolkningen i Västra Götalandsregionen. Den behovsanalys som Angereds Närsjukhus publicerade i maj 2009 visar bland annat att ohälsotalen i Nordost är betydligt högre jämfört med resten av Göteborg. Den visar också att fattigdomsindex är högt i jämförelse med regionen, andelen arbetslösa samt andelen socialbidragstagare är mycket högre i Nordost jämfört med regionen och riket. Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar, KOL, lungcancer samt alkoholrelaterad dödlighet är avsevärt högre i jämförelse med regionen och riket. (Läs behovsanalysen här)

Förebyggande insatser, utformade utifrån de grupper som ska påverkas, spelar roll. Folkhälsovetenskapen pekar idag på exemplet Danmark, där interventioner i socialt utsatta områden lett till goda resultat, bland annat minskad rökning.

Den 1 oktober anordnar Angereds Närsjukhus i samarbete med Hälsoteket Angered och Angered Centrum Hälsomässa i Angered Centrum.

Det är tredje året som hälsomässan arrangeras i Angered Centrum. Syftet med mässan är att sprida information om hälsa till boende i de nordöstra stadsdelarna av Göteborg. Ett tjugotal utställare lyfter fram hälsofrämjande aktiviteter som kan inspirera och motivera människor att själva förbättra och bibehålla sin hälsa.

Välkomna!


Vänliga hälsningar
Mette Ludvigsson
Informatör
Angereds Närsjukhus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar