måndag 2 november 2009

Organisationen ANS formas


Uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus – del 2 av 20

Den 1 februari 2007 anställs Marianne Olsson som projektledare för Angereds Närsjukhus. När hon skriver på sitt 3-åriga anställningsavtal på ett café i centrala Göteborg är Angereds Närsjukhus bara ett namn på ett papper, ett helt virtuellt projekt utan lokaler, personal eller material.

Marianne Olsson har vid starten inte ens tillgång till en penna, än mindre ett arbetsrum eller en telefon. Men hon har tillgång till något mer värdefullt och mycket ovanligt, nämligen chansen att få vara med och bygga upp ett sjukhus i Angered där sjukvården länge varit eftersatt.

De nya och stora planerna om ett närsjukhus i Angered fick till en början tänkas ut under ganska påvra förhållanden. De första fem månaderna hyrde Marianne Olsson ett rum av CVU, Centrum för Verksamhetsutveckling (en av regionens verksamheter) medan hon letade lämpliga och tillfälliga -okaler för att kunna bygga upp verksamheten i Angered.

Redan från start stod det nämligen klart att detta sjukhusbygge skulle genomföras på ett totalt nytt sätt - genom att FÖRST starta verksamheten och DÄREFTER bygga själva sjukhuset, som nu planeras stå klart under 2012. Istället för att låta byggnader styra verksamheten bestämde sig alltså ANS tidigt för att låta verksamheten styra byggnaderna…


Marianne Olsson med personal bygger upp Angereds Närsjukhus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar