onsdag 18 november 2009

När man fick tag i ett kontor i Angered

Uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus – del 6 av 20

Under våren 2007 har man efter stora vedermödor lyckats få hyra lokaler i Angereds centrum av företaget Poseidon, men det finns ännu inga möbler eller teknisk utrustning. En praktikant får i uppdrag att beställa möbler och nu följer några ytterst hektiska månader där stora beslut hela tiden varvas med små. Ena minuten handlar det om att bestämma hur gardinerna ska se ut, nästa om vilken personal som ska rekryteras först, vilka som ska ingå i de viktiga arbetsgrupperna och i vilken ordning verksamheterna ska starta. Samtidigt brottas den minimala personalstyrkan med ständiga tekniska problem av alla tänkbara slag- datorer, växlar, telefoner med mera.

Angereds Närsjukhus första lokal i Angered blev ett
projektkontor som ligger i centrum-byggnaden i Angered.

Efter att ha inrett de första medarbetarnas kontor inreddes
även ett konferensrum med tavlor målade av patienter
från en psykiatrisk resursverksamhet i Nordost.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar