onsdag 28 oktober 2009

När ANS tog fart!

Uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus: del 1/20

Nordöstra Göteborg är ett område som länge varit eftersatt när det gäller vård. Den 15 december 2005 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 (HSN 12) att genomföra en förstudie av ett närsjukhus i Angered.

Bland sjukvårdspolitiker var kunskapen om hälsosituationen i Angered mycket fragmenterad. Ingen hade en riktigt samlad bild av hur befolkningen i detta så kallade ”problemområde” verkligen mådde, men klagomålen från missnöjda patienter ökade ständigt i antal.

Tankarna på att bygga ett specialistsjukhus i området som omfattar stadsdelarna Bergsjön, Kortedala, Gunnared och Lärjedalen, hade tidigare avfärdats flera gånger, men nu fanns det ett uppdrag att ta fram ett bättre förslag på hur specialistvård och primärvård skulle kunna integreras för att ge invånarna i denna region en bättre sjukvård.

Resultatet blev ANS, ett närsjukhus med specialistkompetens med uppgift att avlasta vårdsystemet genom att samarbeta med både primärvård och andra lokala aktörer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar