fredag 4 december 2009

Att forska på ANS

Mitt namn är Karin och jag arbetar som Barnsjuksköterska på Barn och ungdomsspecialistcentrum på Angereds Närsjukhus. Att få arbeta på ett sjukhus som har målsättningen att låta sina anställda arbeta med forsknings och utvecklingsarbete känns otroligt bra!

Min forskning handlar om hur vi i vården på ett bättre sätt kan samarbeta med föräldarar och barn som går på övervikts- och fetmabehandling. Det jag studerar är sammanhanget mellan motivation och delaktighet i behandlingen samt hur familjerna upplever detta. I våras genomförde jag en pilotstudie för att testa syftet samt metodvalet, något som visade sig fungerade bra. I nuläget arbetar jag med den etiska ansökan för att göra den fullskaliga studien, detta planerar jag skall vara klart innan slutet av januari. Förhoppningsvis kan jag komma igång med intervjuer under våren 2010!

När jag ändå skriver här vill jag passa på att tacka de familjerna som deltog i pilotstudien!

Tack för ordet, Karin :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar