måndag 14 december 2009

Spännande om utvecklingen i Nordost

På Angereds Närsjukhus utvecklings- och utbildningsdag föreläste Jan Jörnmark om den ekonomiska och arkitektoniska utvecklingen i Nordost. Jan Jörnmark är docent i ekonomisk historia och har länge forskat i miljonprogrammens utveckling. Kika in på hans hemsida.

Jan berättade om utvecklingen i Nordost från det att Hjällbo byggdes år 1966 tills idag. På 1970-talet stagnerade utvecklingen. Under många år var Nordost Göteborgs negativa utvecklingsområdet med en utnyttjandegrad på bara 70 procent. Det fanns bostäder i överflöd. Området var byggt för mångt fler människor och högre inkomster.
År 1996 vände utvecklingen i Nordost. Det berodde delvis på verkstadsindustrins starka utveckling. Sedan dess har utvecklingen gått framåt och Jan Jörnmark ser inga tecken på att utvecklingen skulle vända. De stora satsningarna på villaområden har gjort boendekarriärer möjliga och området har fått en medelklass, något som också gynnat områdets socioekonomiska utveckling.

Vill du läsa mer om hur Angered med närområde kommer att utvecklas inom den närmsta framtiden, läs mer här på Vision Angereds egna hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar