måndag 30 november 2009

Att hitta lokaler för vårdverksamhet


Här ligger flera av våra mottagningar i väntan på den nya sjukhusbyggnaden.

När ANS hade cirka fem anställda flyttade dessa in i projektkontoret på Angereds Torg 14. Det var sommaren 2007. Man lyckades köpa möbler billigt av bostadsbolaget Poseidon. Det jagades tillfälliga lokaler; baracker, paviljonger med mera, i Angereds centrum, parallellt med ett aktivt rekryterande av personal.

Det som tog allra mest energi och tid under 2007 och delar av 2008 var utan tvekan lokalfrågan som till sist blev som en fars. Utlovade lokaler blev inte lediga i tid, nyanställda ANS-medarbetare satt nästan i knäet på varandra och öppnandet av vissa verksamheter fick skjutas fram. Till sist grep dock regionpolitikerna in och såg till att några av SU:s lokaler i centrum kunde frigöras enligt avtal. Då fick vi lokalerna på Triörgatan.

I dessa lokaler flyttade neurologipediverksamheten in och så småningom kom fler verksamheter till. I dagsläget ligger Smärtcentrum, Medicinmottagningen, Neurologopedimottagningen och vår labverksamhet i dessa lokaler.

Angereds Närsjukhus agerade pilotprojekt i Västra Götalandsregionens nya skyltprogram och här ser vi resultatet av det.

Det här var åttonde delen av följetongen om Angereds Närsjukhus uppbyggnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar