fredag 12 juni 2009

Plocka russinenWhat happens to a dream deferred?

Does it dry up
like a raisin in the sun?


Dessa är de första raderna från Langston Hughes dikt ”A dream deferred”. När jag tänker på min karriär - läkarutbildning, vikariat, AT och ST - så kan jag se hur jag långsamt började torka i verklighetens sol. På en del av mina kollegor från andra arbetsplatser kan jag se vad även jag kunde ha blivit: ett ideal-russin - en potentiellt söt kärna i ett beskt hölje av skrumpna ambitioner.

Det är intressant hur snabbt en dålig arbetsmiljö bryter ner ens nobla ideal om att ”rädda världen”. Engagemang krymper i det starka skenet av stela rutiner och opåverkbar arbetssituation.

Jag har hela tiden arbetat på offentliga sjukhus och kan inte komma ifrån intrycket att många anställda där har lärt sig förknippa ”offentlig” med ”instäng”, ”rigid” och ”gammalmodig”. Pratas det om ”privat” så hör man längtan i rösten som är associerad till ”frihet”, ”möjlighet” och ”inflytande”.


På sistone har jag åter svällt. Mina begynnande rynkor har slätats ut och jag är saftig igen. Och det bästa är, jag är omgiven av en hel klase lika saftiga druvor.

Hur får man då vingården att frodas?

Grunden är att alla medarbetare har en äkta chans att påverka verksamheten. Ledningen får inte bara ha den berömda, ”alltid öppna dörren” utan måste vara synlig i den dagliga verksamheten. På ANS används bl. a. de regelbundna, sjukhusgemensamma APT:n för att ge alla en möjlighet att förändra. De anställda kan inte bara bidra med förbättringsförslag utan uppmuntras aktivt till det. Uppslag diskuteras öppet och genom att alla yrkeskategorier deltar i diskussionen får idéerna breda rötter. För informella diskussioner ägnar sig den varje vecka återkommande frukosten. Här planteras nya skott för framtiden i en avspänd miljö. Medarbetarna känner sig sedda och lyssnade på vilket gör Angereds Närsjukhus till en lustfylld och dynamisk arbetsplats.


”Frihet”, ”möjlighet” och ”inflytande” är ord som kan användas av alla - även på offentliga sjukhus. Genom att medvetet skapa en kultur kring öppen kommunikation växer den enskildes engagemang som på så sått bidrar till en rik skörd. Drömmen om den goda arbetsplatsen blir plötsligt verklighet.


Daniel Hallsund

Delprojektledare Gynekologi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar