onsdag 26 augusti 2009

TBC - vi kan nå patienterna!

De flesta TBC-fallen finns i storstädernas ytterområden och framför allt bland invandrare. Behandlingen varar i minst sex månader och de flesta av patienterna har någon biverkning. Avbrott av behandlingen kan medföra att sjukdomen förvärras. De TBC-sjukas kontakter skall undersökas för att man se vilka som är smittade och hitta ytterligare sjuka. De som har smittats kan få förebyggande behandling.

Vi på Angereds Närsjukhus har bäst förutsättningar i Göteborg för att följa de sjuka i Nordost och genomföra undersökning av kontakter. Genom att vi har kompetens på såväl barn- som vuxensidan kan vi erbjuda en familj att komma vid ett tillfälle för bedömning och inte uppsplittrat på flera besök.

Vården för TBC måste vara lättillgänglig, med kontinuitet och kompetens hos vårdgivaren samt att en god kännedom om området är nödvändig när man skall söka kontakter till den sjuke. Allt detta finns på Angereds Närsjukhus! Ett mobilt team skulle underlätta vid undersökning av kontakter och utbrott, till exempel på daghem och skolor, något som redan har skett flera gånger i Stockholm.


Med vänliga hälsningar

Lars-Olof Larsson
Överläkare
Medicinmottagningen
Angereds Närsjukhus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar