fredag 27 november 2009

Framgångsrik rekrytering på ANS

I Nordost har det tidigare varit ett stort bekymmer att rekrytera läkare och annan vårdpersonal. När ANS för nästan två år sedan skulle börja rekrytera vårdpersonal var vi givetvis lite nervösa. Projektet ANS handlade redan från början om att bygga status. Hur skulle vi göra för att locka kompetenta vårdgivare med specialistkompetens att börja arbeta i ett ökänt ”problemområde”? Den metod som valdes - att aktivera ett dynamiskt kontaktnät med en närmast magnetisk dragningskraft visade sig fungera. Ryktet om att ANS var en mycket spännande arbetsplats - trots att den ännu inte ens fanns ”på riktigt” -började snart sprida sig som en löpeld i Västra Götalandsregionen. Under sommaren 2007 anställdes kardiologen Anders Ågård som biträdande projektledare och ekonomichefen Bo Andersson. Därefter satte rekryteringen fart och både vårdpersonal och stabsfunktioner anställdes i jämn takt. Under våren och sommaren 2008 genomförde ANS sin hittills största rekrytering när Barn- och ungdomsspecialistcentrum, Smärtcentrum och Vuxenmedicinskt specialistcentrum skulle öppna. Rekryteringen har gått oerhört bra och vi har lyckats knyta flera framstående specialister till oss. Angereds Närsjukhus präglas av en lustfylld och dynamisk arbetsmiljö.


Lustfylld och dynamisk arbetsmiljö
"För oss som arbetar här på Angereds Närsjukhus är förtroende, påverkansmöjligheter det som skapar äkta delaktighet. Att bli lyssnad på och att idéer och tankar är viktiga och tas tillvara på, är en framgångsfaktor för vårt gemensamma arbete att utveckling vårt sjukhus, just detta bidrar till att skapa en lustfylld och dynamisk arbetsmiljö "

Ulla Fransson, personalchef, Angereds Närsjukhus

Det här var del 7 av 20 i vår följetong om hur ANS kom till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar