måndag 9 november 2009

Grundlig analys av befolkningen i Nordost


Uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus – del 4 av 20

Eftersom att ingen riktigt kände till hur vårdbehovet såg ut hos befolkningen i området, som är den yngsta och fattigaste i hela regionen, bestämmer man sig för att göra en grundlig analys av behoven. Till sin hjälp har man Olga Panfilova, från Kommunforskning i Västsverige, Kfi. Läs behovsanalysen här. Resultatet av analysen visar sig vara mer skrämmande än väntat. De cirka 95 000 invånarna i nordöstra Göteborgsregionen är klart sjukare än den övriga befolkningen. Men den exceptionellt låga medelåldern i området gör det också till ett framtida utvecklingsområde. Det viktigaste uppdraget för ANS är att ge medborgarna i området den goda sjukvård de har rätt till, att förbättra den lokala folkhälsan och därmed öka livskvaliteten för den multikulturella befolkningen.

För att snabbt tillfredsställa de mest akuta vårdbehoven startades en primärvårdsjour och ett avtal om psykiatrisk vård slöts med det privata vårdföretaget Capio.


Angered Centrum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar