måndag 10 augusti 2009

Hypnos som smärtlindring

Hypnos är en behandlingsform som i många fall lämpar sig väl som en del i smärtlindrande behandling och även för att förstärka andra behandlingsmetoder. På Smärtcentrum vid Angereds Närsjukhus finns hypnoskompetens i smärtteamet. Det som bland annat är tilltalande i behandlingen är att patienterna många gånger ser sina egna möjligheter, styrka och kraft samt att själv kunna gå vidare och ha ett eget starkt verktyg till hands i form av egenträning.

Som sjuksköterska ser jag ett brett användningsområde i syfte att lindra och minska bland annat oro, rädsla, stress, ångest och därmed smärta. Att i samarbete med patienten använda avslappning som behandling i allmänhet och hypnos i synnerhet för att uppnå ökat lugn, förtröstan, positiv förväntan det är i sig en delad glädje. Susanna Carolussons (psykolog, psykoterapeut) hypnos definition inkluderar det mesta, här med en fri översättning ifrån engelskan:

"En terapeutisk teknik med syfte att guida en patient till ett specifikt medvetandetillstånd (hypnos/trance), användande av personens egen kapacitet till att förändra varseblivning, att fokusera på dolda resurser, omformulera symtom (sensationer, känslor, föreställningar och idèer (inkludera alla sinnen) till konstruktiva läkande processer för att nå terapeutiska mål."

Ytterligare kompetens som behövs: kommunikation, empati och timing (just när patienten är mottaglig)

Läs mer om hypnos ifrån hemsidan Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos/SFKH, nedan ses ett utdrag: http://www.hypnosforeningen.se/

Vad är hypnos?
Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Hypnos används också synonymt med ”trance”, dvs ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt. Detta tillstånd används i skiftande sammanhang som yoga, psykoprofylax, mental träning, meditation, m.m. I västerländsk klinisk psykologi och medicin används tillståndet för att fördjupa patientens kontakt med sitt inre och förstärka behandlingseffekten. Vid utövande av hypnos behövs kompetens, etik och professionella ramar. Tyvärr förväxlas ibland underhållningshypnos med klinisk hypnos. Svensk lagstiftning kräver en vårdyrkeslegitimation för den som arbetar med hypnos.


Marie Escar
Smärtsjuksköterska
Smärtcentrum
Angereds Närsjukhus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar