måndag 8 juni 2009

Att designa vård utifrån behov


Sedan ungefär 2,5 år håller vi på att bygga upp ett närsjukhus i Angered, som skall serva de nordöstra stadsdelarna i Göteborg. I den här bloggen vill vi fortlöpande dela med oss av våra lärdomar. Vi skulle tycka att det var jätteroligt om vi med detta forum skulle kunna få igång en dialog med andra närvårdsintresserade. Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting har vi ett projekt för att samla ihop och dela med oss av våra erfarenheter.

Vad vill göra är att skapa ett fungerande, lokalt hälso- och sjukvårdssystem för de ca 95 000 människor som bor här i Bergsjön, Kortedala, Gunnared och Lärjedalen. Närsjukhuset är ju bara en del av den vården, men vi på ANS har inte bara i uppgift att bygga ett sjukhus, vi har faktiskt också fått i uppdrag att jobba med att få hela systemet att fungera. Kommunen, primärvården, Sahlgrenska Universitetsjukhuset, privata vårdgivare av olika slag är några av de andra aktörerna på området.

Vi bygger upp verksamheten successivt, och samtidigt som vi bygger upp verksamhet i diverse provisoriska lokaler projekterar vi också för att bygga en ny byggnad, där det färdiga sjukhuset skall husera. Ursprungligen trodde vi att vi skulle kunna flytta in i det nya huset i slutet av 2011, men som alltid med byggprojekt har vi råkat ut för en del förseningar, så det lär nog bli något/några års fördröjning innan vi kan ha invigningsparty!

Vad har vi gjort hittills?

Vi började med att göra en ordentlig Behovsanalys, genom att samla ihop all befintlig statistik, göra fokusgruppsintervjuer och några egna, mindre undersökningar. Genom den fick vi en samlad (och skrämmande!) bild av hälsoläget hos befolkningen. Med behovsanalysen som underlag samlade vi sedan kärnintressenterna (bl a beställarnämnd, styrelse, stadsdelarna, primärvården, SU och fackliga företrädare) för att få fram en gemensam målbild.

Nu hade vi klart vilka områden vi skulle börja med:

  • Neurologopedi
  • Smärta
  • Hjärtsjukvård, lungmedicin, diabetesvård och allmän internmedicin
  • Barn och ungdomsmedicin och barn och ungdomspsykiatri
  • Primärvårdsjour
  • Psykiatri


För varje område bildade vi arbetsgrupper där vi involverade människor från alla olika delar av vårdkedjan, för att identifiera vad ANS skulle kunna bidra med för att optimera vårdkedjan, och så började vi bygga upp verksamheten. Alla områden som beskrivs ovan är klara, och SU har dessutom placerat en provtagningscentral i våra lokaler. I sommar startar vi röntgen och i höst kommer vår gynmottagning. Nästa års utökningar håller vi just nu på och diskuterar. I allt vi gör försöker vi att tänka nytt, att inte vara låsta i hur man brukar göra, något som är en ständig utmaning för oss.

Vi återkommer med inlägg om vad detta har lett till!

Med vänliga hälsningar

Marianne Olsson
Projektchef Angereds Närsjukhus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar