måndag 28 maj 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Prisutdelning av Guldskalpellen till ANS!


I måndags fortsatte maj månads controllingmöten, denna gång med Monica Lohm, chef på Administrativa enheten. Konstenheten i VGR besökte ANS och utsmyckade lokalerna på Angereds torg 5 och 9, inklusive mitt arbetsrum. På eftermiddagen deltog jag i referensgruppen för Utveckling Nordost i Bergsjön.

Tisdagen började med controllingmöte med Cornelia Berghdahl, verksamhetschef på Gynekologimottagningen. Efter det var det stabsmöte där vi diskuterade diverse aktuella frågor och planerade nästa veckas ledningsgrupp. Efter lunch deltog jag i ett seminarium på Bräcke Diakoni om förbättringsarbete inom FAMNA, en non profit verksamhet inom vård och omsorg. Jag var inbjuden att delta i samtal om vikten av förbättringsarbete.

På onsdagen var det styrelsemöte som bland annat handlade om nuläget för Gynekologimottagningen med en stor ökning av antal remisser och patienter. På eftermiddagen deltog jag i invigningen av Ungdomsmottagningen och de nya lokalerna för Smärtcentrum och logopedin samt rehab och psykiatriteamet. Dagen avslutades med ett förberedande möte med alla sjukhusdirektörer i VGR inför möte med koncernledningen för Hälso-och Sjukvård senare i veckan.

På möte med Kommittén för rättighetsfrågor i VGR på torsdagen fick jag frågan om att eventuellt delta i ett pilotprojekt om arbetssätt inom verksamheten för att möta upp de olika delarna inom området mänskliga rättigheter. Fokus skulle vara det enskilda mötet med patienten. På eftermiddagen hade jag och Ulla Fransson, personalchef, planeringsmöte inför höstens ANS Alla.

På fredag förmiddag var det utdelning av Dagens Medicins pris Guldskalpellen i Hammarkullens Folkets Hus. Socialminister Göran Hägglund delade ut priset. Det fina diplomet och den vackra pokalen kommer snart att finnas för beskådan på ANS. Efter detta hade jag överlämningsmöte med Shirin Bartholdsson, hälsoutvecklare, som slutar sin anställning den sista maj. Jag kommer att överta ansvaret för hantering av folkhälsofrågorna under sommaren, i väntan på rekrytering. Veckan avslutades med möte med sjukhusdirektörerna för de tre andra fristående sjukhusen, Kungälvs sjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Alingsås Lasarett. Ann Stokland, som representerar de fyra sjukhusen i Hälso och Sjukvårdens koncernledning återrapporterade från mötet dagen innan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar