torsdag 10 maj 2012

Träff på Interreligiösa centret


Oavsett hudfärg, ålder, klass, politisk eller religiös tillhörighet är du välkommen till Interreligiösa centret på Kyrkgatan 25 som öppnade 20 april. Centret är en fortsättning på Göteborgs interreligiösa råds femåriga verksamhet och har som ambition att utgöra en öppen mötesplats för samtal, lärande och agerande.

I onsdags var det dags för nätverksträff för oss som arbetar med kommunikation i nordöstra Göteborg. Som den allra första gruppen utifrån var vi inbjudna till Interreligiösa centret där vi fick träffa verksamhetsledaren Zana Muhammad. Förutom rollen som centrets allt-i-allo sitter han med i stadens nybildade integrationsråd och driver bland annat event- och kommunikationsföretaget WAMA som har arbetat med Världskulturmuseet i flera år.Zana Muhammad talade under träffen bland annat om centrets olika projekt samt så kallad hybridkultur. Många upplever idag en blandad kulturell tillhörighet och har därför svårt att känna sig hemma inom en viss kategori – kulturell, etnisk eller religiös. Denna mix kallas hybridkultur och Interreligiösa centret vill här utgöra ett tredje rum där alla ska kunna känna sig välkomna och få en plats att vara sig själva.

Interreligiösa centret besitter en ovärderlig kunskap och har i flera år kartlagt och nätverkat med olika religiösa församlingar i Göteborg. Vi på ANS och övriga som arbetar med kommunikation i Nordost hoppas på nära samarbete och god dialog med centret framöver.

Vill du veta mer om Interreligiösa centret klickar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar