onsdag 23 maj 2012

Tack till A Non Smoking Generation


Angereds Närsjukhus har sedan 2010 samarbetat med A Non Smoking Generation och erbjudit skolorna i Nordost klassbesök – ett uppskattat inslag i det tobakspreventiva arbetet.

Under 2012 har vi utvecklat konceptet med klassbesök genom ett pilotprojekt riktat mot en sjätteklass på Bergsjöskolan. Eleverna har fått träffa våra inspiratörer Kim och Natalie en gång i vecka under vårterminen.

Syftet med gruppträffarna är att ge deltagarna information kring tobak och förhoppningsvis få dem att välja att avstå från tobak. Målet har även varit att skapa goda relationer till eleverna genom att stärka deras självkänsla och ge dem all information de behöver för att säga nej till tobak.

Under gruppträffarna är eleverna själva med och påverkar inspiratörsbesökens/träffarnas innehåll. Inspiratörerna och eleverna belyser tillsammans frågor de tycker är viktiga. Inspiratörerna är med under träffarna för att – genom information och övningar stötta och stärka eleverna i samtalen för att träna dem att stå emot grupptryck och mediepåverkan.

2011 träffade Natalie och Kim 85 klasser från grundskolans årskurs fyra upp till gymnasiets årskurs tre. Under 2012 har de hittills gjort 39 klassbesök i Nordost.

Intresset för klassbesöken var från början stort. Idag har de flesta skolklasser i Nordost träffat inspiratörerna, vilket har lett till att behovet minskat. Angereds Närsjukhus avslutar därför avtalet med Non Smoking Generation och tackar för ett givande och uppskattat samarbete.

En stor anledning till framgången i detta samarbete har varit inspiratörernas positiva inställning och engagemang.

Stort tack Kim och Natalie för er tid hos oss och lycka till!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar