torsdag 3 maj 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Äntligen klart med detaljplanen för nya sjukhusbyggnanden!


Hej,

Under förra veckans ledningsgrupp hade vi en dialog om ANS resultat på den patientsäkerhetskulturmätning som gjordes i hela VGR 2011. Utifrån resultatet har en åtgärdsplan tagits fram som ska lämnas in till VGR som en del i den nationella patientsäkerhetssatsningen. Patientsäkerhetsarbetet handlar ju till största delen om ett förebyggande arbete och där är avvikelserapporteringen en viktig del för att förebygga risker för patienten så långt som möjligt. Under eftermiddagen kom också det glädjande beskedet att detaljplanen för NyANS vunnit laga kraft. Äntligen!

Tisdagens FSG (Förvaltningssamverkansgrupp) behandlade bland annat delårsrapporten. På eftermiddagen var det avtackning av Jan Eriksson som varit sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset under drygt 6 år. Han kommer nu istället att börja på SUS – Skånes Universitetssjukhus. Vi var många som var där för att tacka och önska honom lycka till.

Under onsdagen gjorde jag tillsammans med Ida Wernered, utvecklingschef, och Bo Andersson, ekonomichef, en planering för det fortsatta utvecklingsarbetet under 2012. Det är viktigt att utvecklingsarbetet fortsätter trots att vi ligger på minus ekonomiskt efter första kvartalet.

På torsdag förmiddag hade vi möte med Hälso- och sjukvårdskansliet inför vårdöverenskommelsen 2013. Efter lunch var det styrelsemöte där delårsrapporten presenterades. Styrelsen vill förmedla ett särskilt tack till personalen på ANS för en stor arbetsinsats med många patientbesök trots besvärliga omständigheter under flytten av verksamheter till nya lokaler!

Under fredag förmiddag var det möte om psykiatrin med politiker och tjänstemän från Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 tillsammans med Lena Rosell, projektledare för ANS psykiatriteam. Vi hade en dialog om nuläge och tänkbar framtida utveckling av psykiatrin på ANS och i Nordost. Efter lunch träffades vi sjukhusdirektörer för de fyra fristående sjukhusen i VGR för återrapportering av möte med koncernledningen för Hälso- och sjukvård den 19 april innan det var dags att åka hem och förbereda Valborgsfirandet.

Hälsningar
Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar