måndag 4 juni 2012

Sjukhusdirektörens vecka: givande möte med andra ledningsgrupper inom hälso- och sjukvård


Förra veckans ledningsgrupp handlade bland annat om planeringen inför sommaren. Regionledningen har betonat vikten av att klara tillgänglighetskraven på 60 dagar även under semesterperioden.

På tisdagen deltog jag i ett möte med Registercentrum i VGR. Mötet handlade om användningen av kvalitetsregister för verksamhetsutveckling med förbättringsarbete och forskning inom VGR samt nationellt och internationellt. Det är viktigt att inte se registreringen i kvalitetsregister som ett separat spår utan som en naturlig del av utvecklingen av verksamheten.

Under onsdag förmiddag hade ANS besök av personer från Socialdepartementet som arbetar med Patientmaktutredningen, ett arbete som syftar till att ta fram förslag till ny patentlagstiftning. Förutom jag själv deltog Freja Bramsen, informationschef och Ann Ekberg Jansson, verksamhetschef på Vuxenspecialistcentrum i mötet. Besöket på ANS var en del i deras arbete med att undersöka vad som görs inom olika verksamheter i Sverige för att förbättra patientens ställning i vården. På eftermiddagen hade vi avtackning för Shirin Bartholdsson som har haft en visstidsanställning som hälsoutvecklare på ANS under ett år.

Torsdagen tillbringade jag på ordförandekonferens för de medicinska sektorsråden. Bland annat redovisade Sektorsrådet för Allmänmedicin utvecklingen inom primärvården med fokus på projektet Mest sjuka äldre. Bakgrunden till projektet är att det idag finns 50 000 invånare i VGR som kan räknas in i denna grupp. Många av dessa personer saknar en individuell vårdplan och en fast vårdkontakt. Vården för de mest sjuka äldre behöver förbättras och det satsas nu både nationellt och regionalt i detta projekt.

På fredagen hade regiondirektören, Ann-Sofie Lodin, bjudit in alla ledningsgrupper inom hälso- och sjukvård till en heldag. Syftet med dagen var att diskutera hur vi tillsammans kan gå vidare för att ta ett gemensamt ansvar för den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården. Förmiddagen hade tema Regiongemensamma aktiviteter för att få en ekonomi i balans på kort och lång sikt, ett uppdrag från Regionstyrelsen. Eftermiddagen hade fokus på Framtidens hälso- och sjukvård. Detta projekt utgår från fyra strategiska områden: hälsa, vårdkvalitet, service och inflytande och beslut kommer att tas i Regionfullmäktige i september. Både förmiddagen och eftermiddagen innehåll gruppdiskussioner i blandade grupper. I min grupp var vi representanter från både sjukhus, tandvård, primärvård, beställare och regionkansliet. Det kändes bra att mötas och prata om vad vi inom de respektive förvaltningarna och även gemensamt kan bidra med i den framtida utvecklingen av vården i VGR.

1 kommentar:

  1. På Opincare försöker vi bidra till transparens i vården för att öka kvaliteten. Liknar lite ert arbete med hälsa, vårdkvalitet, service och inflytande och beslut fast på ett mer socialt och allmänåtkomligt sätt. Patienter kan där sätta betyg.

    SvaraRadera