tisdag 15 maj 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Uppföljning och controlling


Veckan började med sortering och ett försök att komma ikapp efter tre dagars frånvaro. Under måndagseftermiddagen hade vi ett gemensamt presidiemöte med Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 (HSN 12) där vi diskuterade bland annat vårdöverenskommelsen 2013, NyANS, starten av ANS psykiatriteam och den stora tillströmningen av remisser till gynekologimottagningen och kardiologin inom Vuxenspecialistcentrum. Vi hade också ett presidiemöte för ANS med planering av kommande styrelsemöte.

På tisdag morgon var det stabsmöte och sedan hade vi förhandlingar med HSN 12 om vårdöverenskommelsen inför nästa år. Verksamhetscheferna Ann Ekberg Jansson, Lars Gelander och Cornelia Bergdahl deltog och presenterade nuläge och verksamheternas behov. Efter lunch hade jag möte med Jan Carlström som är projektledare för ”Framtidens Hälso- och sjukvård” och Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR, om planeringen för en gemensam heldag för samtliga sjukhus ledningsgrupper den 1/6. Dagen kommer att ha fokus på ”Framtidens Hälso- och sjukvård” och regiongemensamma aktiviteter för att uppnå en budget i balans i VGR.

Under onsdagens introduktionsdag för nyanställda hade jag förmånen att få möta 20 av våra senast anställda medarbetare i samband med att jag presenterade ANS uppdrag och verksamheter. Jag var också på ett möte med LGS (Ledningsgrupp för samverkan i Göteborg med kranskommuner) som bland annat handlade om handlingsplanen för ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland”.

Torsdagen började med möte med HSN 12 för uppföljning av delårsbokslutet för januari-mars. Efter det var det controllingmöte på Gullbergsvass där regionens controllers följer upp verksamhet, personal och ekonomi. Från ANS deltog jag, Bo Andersson, ekonomichef och Ulla Fransson, personalchef. Bland annat efterfrågades hur vi arbetar för att hämta upp det redovisade underskottet på en miljon kronor. Under eftermiddagen förläste jag om ”Det mångkulturella sjukhuset” på kursen ”Att knäcka den svenska koden” som riktar sig till läkare som är utbildade utomlands och nu är anställda inom VGR.

På fredagen hade jag ett morgonmöte i centrala stan med en engelsman som företräder NHS (National Health Service) i Storbritannien. Han hade hört talas om ANS och ville höra hur vi arbetar och vilka verksamheter som finns inom sjukhuset. Under eftermiddagen hade vi interna controllingmöten på ANS med Ann Ekberg Jansson, verksamhetschef på Vuxenspecialistcentrum och Tore Eliasson, verksamhetschef på Smärtcentrum. Vi gjorde en uppföljning av årets tre första månader samt en genomgång av de uppdrag ANS har om målrelaterade ersättningar i vårdöverenskommelsen 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar