måndag 23 maj 2011

Om möten med andra kulturer i sjukvården

"Samtal på ett gemensamt språk mellan vårdpersonal, patienter och anhöriga är sällan tillräckligt för att nå kontakt och förståelse över kulturgränserna. Ofta krävs vidare ansträngningar och inlevelseförmåga för att undvika missförstånd, och fällorna är många."

Det skriver Truls Gråberg och Åke Andrén-Sandberg i Läkartidningen. Artikeln som handlar om kulturella synsätt och kulturkrockar i vårdmötet är mycket intressant. Artikeln går att läsa i sin helhet på Läkartidningens hemsida, du hittar artikeln här.

Hälsning,
Mette Ludvigsson
Kommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar