onsdag 23 mars 2011

Gruppbehandling för afasipatienter på logopedimottagningen

I måndags startade vi logopeder på Angereds Närsjukhus en intensivbehandling för en grupp med afasipatienter. De är fem stycken patienter, alla med större expressiva än impressiva svårigheter, som kommer till mottagningen för språkträning varje förmiddag i två veckor.

Upplägget kallas för CIAT – constraint induced aphasia therapy och är utvecklat av den tyska forskaren Friedemann Pulvermüller med inspiration från sjukgymnastik. Den ursprungliga tanken inom sjukgymnastiken är att hindra den skadade patienten från att använda en dominant kroppsdel och på så sätt ”tvinga” fram ett användande av den skadade kroppsdelen. Exempelvis binds den friska högerarmen fast mot kroppen så att patienten med nedsatt vänstersidig motorik måste använda den vänstra armen.

Hur kan man då överföra detta till en person med en språkskada?
Där finns det ju inget som kan bindas fast för att tvinga fram användning. I traditionell afasibehandling betonas ofta alternativa kommunikationssätt som ett komplement då språksvårigheterna blir för stora. Det kan vara saker som att använda gester, att rita eller skriva bokstäver. Det är sådana förmågor som vi nu ”hindrar” gruppdeltagarna att använda och istället ”tvingar” dem att använda talet. Det är en relativt ny behandlingsmetod, men som har fått bra resultat i forskningsstudier och vi hoppas givetvis att även våra patienter kan få se en förbättring.

I Pulvermüllers forskning har de använt sig av ett kortspel med ungefär samma upplägg som ”Finns i sjön” – att man ska samla på parbilder genom att fråga medspelarna om de har den aktuella bilden. Vi har valt att komplettera detta med ytterligare några övningar som är vanliga inom logopedisk behandling. Gruppen är tre timmar om dagen i tio arbetsdagar, så under bara två veckor får gruppdeltagarna hela 30 behandlingstimmar! Det är första gången vi har en grupp med CIAT-upplägg, och det ska bli spännande att få se resultatet. 28-29 mars ska dessutom två av oss logopeder iväg på en konferens där Pulvermüller är en av huvudtalarna.

Här nedanför bjuder vi på några bilder från vår nya ”CIAT-grupp”.


Hälsning,
Simon Ottosson, logoped på Angereds Närsjukhus


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar