torsdag 12 maj 2011

IT-strateg på Angereds Närsjukhus skriver bok om patienters användning av internet

Ulrika Josefsson, IT-strateg på Angereds Närsjukhus, har skrivit och gett ut en bok! Ulrika, som är fil.dr i informatik, disputerade 2007 på en avhandling om patienters användning av Internet och har sedan dess intresserat sig för patientcentrerad hälso- och sjukvård.

Boken hon skrivit har titeln "Patienters användning av internet - landskap och vägar för "coping online"" och den handlar om hur patienter med långvarig, kronisk sjukdom använder Internet för att söka svar, tröst och mening. Boken beskriver det skiftande landskapet av webbsidor som patienter möter online, och vägarna de tar för att hitta den hälso- och sjukvårdsinformation de söker. I boken beskrivs även de utmaningar som hälso- och sjukvården ställs inför när patienter i ökad utsträckning ger sig ut på Internet för att söka information.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar