tisdag 31 maj 2011

Högtryck i sjukhusdirektörens almenacka

Hej,
Min förra vecka började med ett möte där jag träffade Hans Holmberg, som är sjukhusdirektör för Alingsås Lasarett. Han ska leda en arbetsgrupp inom VGR:s projektet ”Framtidens hälso- och sjukvård”. Jag kommer att delta i den grupp som ska ägna sig åt ”hälso- och sjukvård nära medarbetaren”. Måndagens möte ägnades åt att planera det kommande arbetet i gruppen.

I tisdags inledde jag dagen med ett möte för att diskutera vårt framtida arbete med forskning och utveckling. Tätt därefter följde vårt regelbundna stabsmöte, där stabscheferna och jag träffas varannan vecka för att diskutera och förebreda övergripande frågor.

På lunchen träffade jag Ulla Stjernlöf som tidigare arbetat med personalstrategiska frågor inom regionen och som fungerar som bollplank till mig i rollen som förvaltningschef.

Tisdag eftermiddag gick i nybyggnationens tecken då de fackliga organisationerna ställde sig bakom den systemhandling som tagits fram för nya sjukhusbygganden. På mötet var frågan om att hälsodiplomera ANS också uppe. Även här fick vi stöd för våra planer och arbetet med detta går vidare.

Min onsdag blev en lång och intensiv, men rolig dag. Den började med överläggningar och möte med beställarnämnden HSN 12 inför 2012 års överenskommelse. Verksamhetscheferna från Gynekologi och Vuxenspecialistcentrum presenterade sina planer inför nästa år.

Vid lunch hann jag med en intervju med TV4 nyheterna, som under vecka 23 kommer att fokusera på frågor om diskriminering. Det är nollrasismvecka och nyheterna planerar en reportageserie om etnisk diskriminering inom hälso- och sjukvården. I samband med detta uppmärksammas vi som ett positivt exempel. KUL!

På eftermiddagen var det dags för styrelsen. Den stora punkten för dagen var systemhandlingen för nya sjukhusbyggnaden. Styrelsen ställde sig bakom handlingen. Detta var ett viktigt steg i arbetet med den nya byggnaden. Vägen fram till igångssättningsbeslut är dock fortfarande ganska lång. Först väntar motsvarande beslut i beställarnämnden HSN 12, därefter skall handlingen upp i Fastighetsnämnden för att slutligen tas upp i Regionstyrelsen.
Styrelsen uttryckte ett stort tack till alla medarbetare som på olika sätt bidragit i arbetet med systemhandlingen.

Innan dagens slut hann jag också med ett studiebesök från två riksdagspolitiker som sitter i riksdagens socialutskott. De fick en presentation av ANS och en beskrivning av hur vi arbetar med att bygga upp närsjukvård i Nordost.

I torsdags fick jag besök av Karin Odnhoff, som är personaldirektör i Västra Götalandsregionen. Hon fick en presentation av ANS och vårt arbete.
Under eftermiddagen var jag inbjuden av projekt Centrala Älvstaden att ingå i en strategisk dialoggrupp för social hållbar utveckling. Det var andra mötet med gruppen och temat för dagen var segregation. Flera intressanta talare deltog parallellt med att vi diskuterade frågor i grupp.

Veckan avslutades med ett möte på Drottning Silivas Barnsjukhus och ett möte med Eira Stokland som är ordförande i sektorsrådet för bild- och funktionsmedicin. Syftet med mötet var att höra mer om vad som är på gång inom området och hur vi kan arbeta med detta område i den nya sjukhusbyggnaden. Efter mötet är det bara att konstatera att utvecklingen inom området diagnostik går rasande fort!

Fredagen avslutade med ett möte med Regionsservice för att diskutera gränsytor och tjänster i förhållande till ANS. Därefter bar det iväg på studentuppvaktning!

Hälsningar Marina Olsson, Sjukhusdirektör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar