måndag 18 april 2011

Stort intresse för Angereds Närsjukhus i veckan som gick

Förra veckan började bra! Dagens Medicin hade en jättefin artikel om Smärtcentrum på Angereds Närsjukhus där Sunil Kalra och Tore Eliasson intervjuats. Det är kul att intresset för Angereds Närsjukhus är så stort, även på nationell nivå.

På eftermiddagen var jag med och träffade läkare på Angereds Närsjukhus som en uppföljning av den medarbetarenkät vi genomförde förra året.

Tisdag morgon var det dags för medieuppmärksamhet igen. Denna gång TV4 nyhetsmorgon (också nationellt) som uppmärksammade vår nya transfusionsverksamhet på Barn- och ungdomsspecialistcentrum. Cecilia Pihlgren och Gunilla Stenberg uttalade sig i direktsändning. För egen del inleddes dagen med stabsmöte.

Därefter deltog jag på ett möte om Family Check-up tillsammans med Primärvården Göteborg och Hälso- och sjukvårdskansliet. Family Check-up är en metod med skolhälsteam för att stödja barn och deras föräldrar. Insatserna riktar sig till barn och unga med risk att utveckla psykiska hälsoproblem eller andra problem som riskerar att kunna kvarstå eller förstärkas under uppväxttiden. Vi diskuterade bland annat samverkan mellan primärvården, skola, elevhälsan och ungdomsmottagningen för att stärka vårdkedjan.

I torsdags fick vi besök av Håkan Juholt, som är ny partiledare för socialdemokraterna. Juholt studiebesök var kopplat till vår mobila KOL-team där han bland annat följde med sjuksköterskan Therese Andersson på ett patientbesök. Han fick först en kort introduktion av vår verksamhet av Vuxenspecialistcentrums verksamhetschef Ann Ekberg-Jansson och mig. Intresset för Håkan Juholts besök i Göteborg och på Angereds Närsjukhus var stort, inte minst eftersom det snart är val till regionen.

Under eftermiddagen höll vi ett samverkansmöte för stadsdelarna i området och vårdaktörer i Nordost. Inbjudna var ledningsgrupper eller motsvarande. På agendan stod presentationer av varandras uppdrag, verksamheter och organisationer. Det fanns också god tid för mingel och kontaktskapande. Allt för att underlätta framtida samverkan.

Veckan avslutades med strygruppsmöte för byggnationen av den nya sjukhusbyggnaden. Vi befinner oss i slutet av systemhandlingsskedet. Arbetet med ritningar och fast utrustning är snart klart, mycket tack vara fantastiska insatser från alla inblandade - våra verksamhetsföreträdare, arkitekter, konsulter och projektledning.

Hälsningar Marina Olsson, sjukhusdirektör på Angereds Närsjukhus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar