fredag 1 april 2011

Kampanjstart idag: Ta med en vän!

Idag inleds kampanjen "Ta med en vän" i nordöstra Göteborg! Kampanjen är inriktad på att få fler kvinnor att gå på cellprovskontroll.

Kampanjen har hämtat inspiration från USA och bygger på att sprida budskapet om vikten av kontroller från person till person. För att uppmuntra privatpersoner att prata om kontrollerna i sin bekantskapskrets kommer de kvinnor som tar med sig väninnor till provtagningen att belönas. I satsningen ingår även informationsmaterial, events samt utökade drop-in-tider för provtagning samt översyn av kallelser. Ett samarbete har också inletts med frivilligorganisationer i syfte att nå ut på olika språk.

Kampanjen är ett samarbete mellan Angereds Närsjukhus, Kunskapscentrum för Jämställd vård, Onkologiskt centrum och barnmorskemottagningarna i Nordost.

Läs mer om kampanjen här: www.angeredsnarsjukhus.se/tamedenvan

Hälsning,
Malena Lau och Mette Ludvigsson - "kampanjgeneral" och kommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar