måndag 4 april 2011

Chalmers, thalassemi och avtackningar - sjukhusdirektörens vecka

Förra veckan inleddes med ett besök på Chalmers tekniska högskola där jag och vår planeringsledare Börje Blomster höll i en kurs om vårdens lokaler och framtidens behov. Vi berättade om bakgrunden till Angereds Närsjukhus, nuläget och framtiden.

På tisdagen var det dags för stabsmöte och därefter APT. Tisdagens höjdpunkt var dock invigningen av den nystartade transfusionsverksamheten på Barn- och ungdomsspecialistcentrum. Transfusionsverksamheten är till för barn som har sjukdomen Thalassemi, en ovanlig, ärftlig sjukdom som påverkar de röda blodkropparna och gör att patienten behöver regelbundna blodtransfusioner. Uppstarten av verksamheten är ett resultat av nära samarbete med Drottning Silvias Barnsjukhus. Patientgruppen har tidigare hänvisats till vård på Drottning Silvias Barnsjukhus där de behandlats på barncancercentrum, men kan nu få vård närmare sitt hem och sin skola.

På onsdagen var jag i Stockholm för att föreläsa på en konferens om flexibla vårdbyggnader. Konferensens syfte var att sprida kunskap om hur utvecklingen av sjukvården påverkar lokalbehoven och hur nyttan i lokalerna kan maximeras, exempelvis genom ökat samarbete mellan verksamheter.

Torsdagen ägnades åt controllermöte på Angereds Närsjukhus. Tillsammans med mig, Ulla Fransson och Bo Andersson stämde controllers från regionkansliet av områdena verksamhet, personal och ekonomi. De var nöjda med hur det ser ut och de påpekade också hur roligt det är att se hur vår verksamhet successivt växer.

Veckan avslutades med avtackningar av gamla och befintliga medarbetare. På torsdag eftermiddag var jag på pensionsavtackning av Ulla Samuelsson som jag tidigare arbetat ihop med på Personalstrategiska avdelningen i regionen. På fredagen var det avtackning av Nasra Ahmed som slutar hos oss på Angereds Närsjukhus för att ta sig an nya utmaningar. Nasra har varit med på Angereds Närsjukhus från början, hon började under våren 2008 och har sedan dess varit en mycket omtyckt medarbetare. Många medarbetare vittnade om Nasras positiva och varma sätt. Nasra lovade att fortsätta följa Angereds Närsjukhus och att komma till invigningen när den nya sjukhusbyggnaden står klar för inflytt.

Med det vill jag önska alla läsare en bra start på en ny vecka!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar