torsdag 14 april 2011

Neurodag på Angereds Närsjukhus

Den första Neurodagen är nu slutförd. Neuroteamet här på Angereds Närsjukhus bjöd in vårdgrannar för information och allmän upplysning om Angereds Närsjukhus och i synnerhet neuroteamets arbete på sjukhuset. Teamets medlemmar presenterade sina arbetsmoment samt vilka utredningar och behandlingar som utförs vid Angereds Närsjukhus. Gästerna fick också lyssna på en fallbeskrivning i syfte att visa hur det kan se ut när en patient tas emot av de olika specialisterna i teamet.

Bland de inbjudna fanns representanter från Primärvårdsrehab i Angered, primärvården, hemtjänsten och hemsjukvården i Nordost, Strokeförbundet samt Neurologiskt Handikappades Riksförbund.

Efteråt var det mingel och fika.

Till hösten är det planerat att anordna ytterligare en Neurodag för att ge fler möjligheten att ta del av Angereds Närsjukhus och Neuroteamets verksamhet.

Hälsningar,
Patrick Wosniak

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar