onsdag 13 april 2011

Den nya sjukhusbyggnaden och sektorsråd i veckan som gick

Måndagen i förra veckan inleddes med ledningsgruppssammanträde. Vi gick bland annat igenom GIT – som står för "Gemensam IT-plattform inom Västra Götalandsregionen". Vi diskuterade också säkerhet i den nya sjukhusbyggnaden utifrån den riskanalys som gjorts tidigare i år av säkerhetssamordnaren Gun-Britt Westberg och vår utvecklingschef Ida Wernered.


I tisdags deltog jag på ett möte om den nya sjukhusbyggnaden tillsammans med företrädarna för verksamheterna, planeringsledare och externa konsulter. Nu börjar det bli allt mer tydligt hur lokalerna kommer att se ut vilka fasta utrustningar som kommer att finnas - även om mycket detaljer återstår. Verksamhetsföreträdarna gör ett fantastiskt arbete i utvecklingen av den nya sjukhusbyggnaden och bidrar med både kunskap och engagemang i denna krävande process.


Mitt i veckan inledde vår ekonomichef Bo Andersson och jag arbetet med nästa års vårdöverenskommelse. Nästa steg är ett uppstartsmöte med Hälso- och sjukvårdskansliet den 19 april. I onsdags hann jag också med att träffa en företrädare före en internationell organisation som heter Global Center for Nursing Executives, som ville berätta om sin verksamhet.


I torsdags var det ordförande-konferens för regionens sektorsråd. De medicinska regionala sektorsrådens uppgift är att tillföra sakkunskap till den politiska och administrativa ledningen i regionen. Sektorsråden fungerar som ett forum för samråd och informationsutbyte dels inom respektive specialitet och dels mellan olika specialiteter. Det var mycket intressanta teman och föreläsningar. Bland annat fick vi höra om bild- och funktionsmedicin av Eira Stokland och hjärtsjukvård av Göran Matejka. Under eftermiddagen ägnade vi oss att diskutera nationell e-hälsa. Vi fick ta del av information om det nationella arbete som pågår och även höra om de aktiviteter som planeras inom Västra Götalandsregionen. Det pågår mycket inom detta område som jag tror kan vara till nytta för oss i uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus.


En intensiv, men otroligt intressant vecka avslutades med ytterligare möten om den nya sjukhusbyggnaden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar