tisdag 26 april 2011

Sammanfattning av ny statistisk sammanställning över Nordost

Den senaste upplagan av Angereds Närsjukhus Behovsanalys över nordöstra Göteborg är sammanställd! Behovsanalysens fokusområden, förutom demografi och socioekonomi, är detta år kvinnohälsa, psykiatri inkl. barn- och ungdomspsykiatri och VG Primärvård. Här följer en sammanfattning av rapporten:
  • Upp till 50 procent av befolkningen i Nordost är födda utomlands och majoriteten av dessa kommer från länder utanför Norden.
  • De största språken i Nordost är, förutom svenska, arabiska, Serbiska/kroatiska/bosniska (SKB), persiska, kurdiska, somaliska och finska. Det talas fler än 40 språk i Nordost.
  • Fattigdomsindex och barnfattigdomsindex är högre i Nordost i jämförelse med länet och riket.
  • Ohälsotalen bland befolkningen i Nordost är höga vid jämförelse med länet och riket.
  • Internetpenetration och morgontidningsläsande är lägre i Nordost än i övriga Göteborg och riket.
  • Täckningsgraden för cellprovstagning och mammografiscreening är avsevärt lägre i Nordost jämfört med övriga Göteborg och riket.
  • Utlandsfödda kvinnor har en förhöjd risk att drabbas av livmoderhalscancer jämfört med svenskfödda kvinnor.
  • Bröstcancer är vanligast bland högutbildade kvinnor men kvinnor med lägre socioekonomisk status löper högre risk att dö i bröstcancer än kvinnor ur högre socioekonomiska grupper.
  • Behandling av patienter med psykisk ohälsa från Nordost försvåras av låg social position, arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, utanförskap, avsaknad av nätverk, stress och nedsatt välbefinnande.
  • Den offentliga primärvården i Nordost tappade patienter i anslutning till införandet av VG Primärvård.


Hälsning,
Mette Ludvigsson, kommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar