tisdag 3 april 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Givande verksamhetsbesök av olika slagHej,

I måndags var jag på verksamhetsbesök på Vuxenspecialistcentrum där jag bland annat fick vara med dietisten Susanne när hon träffade en grupp patienter för att ge information om kostens olika delar. Efter gruppbesöket erbjuds patienterna möjlighet till enskilt besök hos dietist.

Även på tisdagen var jag på verksamhetsbesök, denna gången på Smärtcentrum. Jag fick delta i ett patientbesök med ett multimodalt team bestående av Susanne, specialistläkare, Sara, psykolog och Carita, sjukgymnast. Jag fick även vara med vid ett enskilt patientbesök med läkaren Mustafa. Varje gång jag är med vid patientbesök imponeras jag av medarbetarnas kompetens, engagemang och vilja att göra skillnad i patientmötet.

På onsdag förmiddag deltog jag i en hearing om en eventuell samverkansplattform för forskning i nordöstra Göteborg. Angereds Närsjukhus hade bjudit in representanter från de två stadsdelarna i vårt upptagningsområde och primärvården för att diskutera våra möjligheter och vilja att arbeta gemensamt med forskningsfrågor. På grund av andra åtaganden kunde jag bara delta under förmiddagen men det var ett heldagsmöte. Istället deltog jag under eftermiddagen i ett möte om IS/IT-översynen i VGR tillsammans med övriga förvaltningschefer för hälso- och sjukvården. Fokus låg på det framtida arbetet med verksamhetsutveckling med IT-stöd och drift av befintlig IT.

Vårdförbundets lokalavdelning i Uppsala hade planeringsdagar i Göteborg och hade under torsdagen bjudit in mig för att ge en presentation av ANS eftersom de hade hört talas om oss. Därefter deltog jag i Hälso- och sjukvårdsnämnd 12:s nämndmöte och presenterade ANS verksamhetsberättelse och bokslut för 2011. Det ställdes många frågor om våra verksamheter och en ledamot gav positiv feedback från en bekant som hade besökt ANS som patient och därefter pratat mycket gott om den personal han mött vid besöket.

I den chefsutbildning i SKL:s regi som jag deltar i ingår att göra organisationsbesök. Under fredagen gjorde jag tillsammans med en arbetsgrupp med deltagare från Skåne, Örebro, Norrbotten och VGR ett besök på Skatteverket och Polisen. Vi fokuserade på hur en organisation arbetar med ledning och styrning i en föränderlig värld och hur man arbetar ur ett medborgarperspektiv. Det jag slås av är att det finns många likheter men även många olikheter i det vi gör, trots att vi är offentliga förvaltningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar