tisdag 10 april 2012

Ojämlikt om kroniska sjukdomar anser patientorganisationer

Är det rimligt att kroniska sjukdomar värderas olika? Frågan ställdes till Carl-Johan Sonesson, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i region Skåne, i ett upprop från patientorganisationerna Astma- och Allergiförbundet och Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Bakgrunden till frågan handlar om att Region Skåne idag ger ekonomisk ersättning till mottagningar/vårdcentraler som registrerar i Nationella Diabetesregistret. Däremot får mottagningar som registrerar i Luftvägsregistret, det gemensamma kvalitetsregistret för astma och KOL, ingenting.

Företrädarna för patientorganisationerna undrar om

– Region Skåne i framtiden ska erbjuda någon slags ekonomisk stimulans till vårdcentraler som registrerar i Luftvägsregistret?
– En sådan plan saknas, hur patienten ska informeras om detta vid sitt vårdval?
– Hur vårdcentraler ska motiveras till registrering i Luftvägsregistret om ekonomisk stimulans saknas?

Läs hela skrivelsen här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar