torsdag 19 april 2012

Patientens livskvalitet i fokus

På bilden: Ann Langius-Eklöf talar i Hammarsalen, Folkets Hus Hammarkullen

Ett 50-tal medarbetare från Angereds Närsjukhus slöt upp på Folkets Hus Hammarkullen under onsdagens kompetenseftermiddag ANS Alla.

Utvecklingsschef Ida Wernered hälsade alla välkomna och presenterade vårens nytillkomna medarbetare.

Därefter talade sjukhusdirektör Marina Olsson om vårens verksamhet, bland annat om sjukhusets övergripande mål och närmaste ekonomiska förutsättningar.

Inbjudna Ann Langius-Eklöf, professor i omvårdnad med inriktning mot utveckling av utbildning vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska Institutet, talade slutligen om vårdkvalitet under rubriken ”Går det att skatta sig frisk?”.

Ann Languis-Eklöf talade utifrån sin egen forskning om behovet av det salutogena perspektivet inom sjukvården – det vill säga ett perspektiv som tar fasta på friskfaktorer hos patienter, kontra det patogena som enbart lägger fokus på riskfaktorer.

Forskning visar att patientens egen bedömning av hälsa och livskvalitet kan förutsäga dödlighet och sjukdom minst lika bra som objektiva bedömningar. Patienternas egen bedömning har därför stort värde då den kan öka medvetenheten och kunskapen hos vårdutövare. Ann Languis-Eklöf slog också hål på föreställningen att livskvalitet inte går att mäta – tvärtom finns ett flertal verktyg tillgängliga för ett sådant arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar