torsdag 29 mars 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Film om jämlik hälsa och chefsutbildning i SKL:s regiHej,

Förra måndagen var SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) här och intervjuade och filmade flera anställda på ANS, bland andra mig, för en 15 minuters film om jämlik hälsa. Filmen görs inför en temadag som anordnas av SKL i juni i Stockholm om jämlik hälsa där ANS lyfts fram som ett positivt exempel. På eftermiddagen hade vi ledningsgrupp där vi bland annat fick information om den nya IS/IT-organisationen i Västra Götalandsregionen.

På tisdagen åkte jag till Stockholm och träffade en person på SKL som arbetar med Senior Alert, ett kvalitetsregister för förebyggande insatser riktade mot äldre.

Onsdag till fredag tillbringade jag i Sigtuna för modul fyra i min pågående utbildning, SKL:s Toppledarprogram. Temat denna gång var bland annat organisationskultur och förändringsarbete. Vi fick också höra exempel på hur Linköpings kommun arbetar för att kvalitetssäkra välfärden in i framtiden och diskuterade ämnet nätverksledarskap.


Hälsningar
Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar